W dniach 19 - 28 września 2015 r. odbył się w stolicy największy festiwal naukowy w Polsce i jeden z największych w tej części Europy. Przez ponad tydzień dla wszystkich zainteresowanych otworzyły swoje drzwi szkoły wyższe i instytuty badawcze, ale także wiele instytucji i towarzystw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Podczas festiwalu można było spotkać się i porozmawiać ze znanymi i cenionymi polskimi naukowcami, ludźmi, dla których nauka jest pasją, sposobem na życie, źródłem inspiracji. W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbył się już po raz dziewiętnasty.

 W ramach festiwalu w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyły się lekcje dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, a także spotkania weekendowe dla nieco starszych odbiorców.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem zaproponowało dwa rodzaje lekcji festiwalowych. Pierwszą był wykład z pokazem pt. "Kolorowy zawrót głowy", podczas którego młodzi adepci dowiedzieli się, że chemia to nie tylko skomplikowane wzory i równania, ale również cała paleta barw, to gra kolorów. Wyjaśniono co to właściwie jest kolor i jak powstaje. Podjęto próbę wytłumaczenia dlaczego liść jest zielony, śnieg biały a węgiel czarny. Omówiony został także wpływ środowiska na zmianę barwy różnorodnych substancji.

           

           

             

           

           

            

Podczas drugiej lekcji również w formie wykładu z pokazem pt. "Produkty spożywcze okiem chemika" przygotowanej przez Muzeum, uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe składniki spożywcze. Omówione zostały ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach, np. wykrywano białko w twarogu, glukozę z soku jabłkowym czy skrobię w ziemniaku.

               

              

               

              

              

              

W organizacji tegorocznego Festiwalu Nauki pomagał także współpracujący z Muzeum od wielu lat warszawski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Doktoranci wspomnianej placówki przeprowadzili pokazy pt. "Chemiczne światło / Promieniowanie wokół nas". Podczas tych pokazów w ciekawy sposób zaprezentowano uczniom zjawisko promieniotwórczości, a także zilustrowano podstawowe reakcje chemiczne.

               

               

               

               

               

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach w tygodniu zaproponowano spotkania weekendowe w formie wykładów. Pani mgr inż. Dorota Gajda z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w swoim wykładzie "Czarnobyl wczoraj i dziś" przedstawiła historię katastrofy w Czarnobylu, która była największym na świecie wypadkiem jądrowym. Uczestnicy spotkania podczas prelekcji dowiedzieli się także jak dziś, po niemal 30 latach od tego wydarzenia wyglądają okolice Czarnobyla. Na koniec wykładu wywiązała się ciekawa i ożywiona dyskusja między prelegentką a zgromadzonymi gośćmi.

              

Kolejny wykład pt. "Maria Skłodowska-Curie prekursorką radiacyjnej konserwacji dzieł sztuki" wygłoszony został przez dr inż. Wojciecha Głuszewskiego (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej). Podczas spotkania zainteresowani uzyskali informacje nt. pionierskich prac Marii Skłodowskiej-Curie, które dały początek współczesnym technologiom radiacyjnym. Omówione zostały także przykłady zastosowania promieniowanie jonizującego m.in. do konserwacji obiektów istotnych dla dziedzictwa kulturowego.

               

Podobnie jak w roku ubiegłym podczas spotkań weekendowych przed budynkiem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem ustawione zostało mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK z Torunia. Pracownicy Katedry w ramach warsztatów "Analiza wody - zrób to sam" w rzetelny i jasny sposób próbowali wyjaśnić wszystkim zainteresowanym zagadnienia dotyczące oznaczanie różnych parametrów charakteryzujących zanieczyszczenia wód czy ścieków. Dodatkowo podczas warsztatu możliwa była do samodzielnego przeprowadzenia pod okiem wykwalifikowanej obsługi mobilnego laboratorium, fizykochemiczna analiza wód (różnego pochodzenia) pod kątem wybranych zanieczyszczeń. Chętni w ten sposób mogli dokonać oceny jakościowej przyniesionej przez siebie próbki wody i przekonać się czy woda, którą spożywamy spełnia wszystkie normy jakości.

              

                                        

               

               

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Nauki nasze Muzeum odwiedziło ok. 500 osób. Serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie wszystkim prowadzącym warsztaty, pokazy oraz wykłady, a uczestnikom spotkań za liczną obecność, która jest dowodem na to, jak ważną rolę pełni nasza działalność edukacyjna wśród młodego pokolenia.