W dniach 19 - 28 września odbył się w Warszawie XVIII Festiwal Nauki. Od roku 2006 organizacją festiwalu zajmuje się Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w ramach festiwalu odbyły się lekcje i warsztaty dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Pracownicy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej prowadzili zajęcia pt. „Chemiczny ogród”, czyli pokazy chemiczne i doświadczenia, zaprezentowali przebieg reakcji egzotermicznych, zachowanie różnych przedmiotów po zanurzeniu w ciekłym azocie oraz przedstawili działanie wskaźników kwasowo-zasadowych.