W dniach od 4-7 lipca 2013 r. odbył się w salach Politechniki Poznańskiej 9. Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia zrzeszającego stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Societas Humboldtiana Polonorum – SHP), powstałego w 1988r. z inicjatywy poznańskiego środowiska naukowego. W ciągu ćwierćwiecza SHP stało się ważnym międzynarodowym centrum koordynującym międzynarodowe więzi uczonych, ośrodkiem wymiany myśli naukowej oraz forum podejmującym ważne wyzwania współczesnego świata.

Jubileuszowy kongres, nad którym patronat objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski oraz Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Gauck, zgromadził uczonych z Polski, Niemiec i reprezentantów nauki innych krajów, a także wielu wyróżniających się młodych badaczy oraz Laureata Nagrody Nobla profesora Erwina Nehera z Getyngi.

Tematyka obrad była ważna poznawczo i społecznie doniosła. Uczestnicy obrad zastanawiali się w referatach, wystąpieniach dyskusyjnych oraz w wymianie zdań, do jakiej okazję stwarzały sesje dyskusji panelowych, jaki powinien być świat bezpieczny, dokonywali analiz dokonań, które pomagały czynić go takim w przeszłości, przypominali o zagrożeniach obecnych w naszej współczesności oraz rozważali, jak je przewidywać i eliminować w przyszłości.

prof. Ewa Stachowska>
więcej info na stronie:www.9kongresshp.put.poznan.pl/
Ewa Stachowska i prof. Erwin Neher
prof. E Stachowska i noblista prof. Erwin Neher zwiedzaja wystawe o J. Czochralskim