Polskie Towarzystwo Chemiczne realizuje projekt: "Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego".

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem Projektu jest modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, co pozwoli zaspokoić następujące potrzeby:

  • zapewni mieszkańcom Polski i zagranicznym gościom dostęp do kompleksowej wiedzy o noblistce, przekazanej w nowoczesny, interesujący i profesjonalny sposób
  • umożliwi obsłużenie wszystkich zainteresowanych, w tym niepełnosprawnych ruchowo
  • stworzy przestrzeń do nawiązywania i pogłębiania współpracy na linii nauka- przemysł.

Planowane efekty – wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiekcie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiącym atrakcję turystyczną.

Wartość projektu: 4 341 620,05.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 701 417,92