Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w ogólnopolskim konkursie filmowym

z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”

 

 

 

Organizator

 

Organizatorami konkursu są Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

 

Tematyka i cele konkursu

 

  • zainteresowanie i propagowanie wiedzy na temat dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie wykorzystywanego w nauce i życiu codziennym;
  • inspirowanie uczniów do twórczej aktywności;
  • nauka i praktyczne zastosowanie technik multimedialnych.

 

Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych.

Autorem filmu może być jeden uczeń lub zespół.

Każdy uczestnik lub zespół może przesłać tylko jeden film.

Film nie może zawierać treści nieobyczajnych lub brutalnych. Treści muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i kultury osobistej.

 Prace konkursowe należy przesyłać do 30 maja 2017 r. na adres:

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

ul. Smoluchowskiego 23, pokój 135

50-372 Wrocław

z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs - Maria Skłodowska-Curie”

 

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych w zakresie realizacji konkursu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

   Regulamin konkursu filmowego                              

    Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu filmowego  

 

Parametry techniczne

Praca może powstać w dowolnej technice (np. rejestracja wideo, animacja) oraz z wykorzystaniem dowolnego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu, aparatu fotograficznego, kamery, komputera, laptopa itp.
Gotowy, zmontowany film powinien być w rozdzielczości HD (1280×720) i zapisany w jednym z formatów plików wideo: wmv, avi, mp4 albo mov przy użyciu kompresji (np. H264).

Czas trwania filmu powinien wynosić od 2 do 5 minut.

Prace należy przesyłać na nośnikach elektronicznych: płyta CD lub DVD opisanych tylko kodem. Do płyty powinna być dołączona zamknięta koperta zawierająca kartę zgłoszenia z kodem i danymi autora filmu, tj. nazwisko i imię, szkoła, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail.

 

Wyniki konkursu

Filmy spełniające regulamin konkursu zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora elektronicznie. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych filmów nastąpi we wrześniu 2017 r. we Wrocławiu w trakcie jubileuszowego 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Prawa autorskie

Treści zawarte w filmie (w tym dzieła i osoby) nie mogą naruszać żadnych praw autorskich i osobistych, a uczestnicy konkursu posiadają prawa autorskie do pracy.
Autorzy filmu zgadzają się na nieodpłatne rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Organizatorów konkursu i na wykorzystywanie filmu w nieograniczonym czasie i miejscu przez Organizatorów.


Uwagi końcowe

Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie transportu. Nośniki CD i DVD zawierające filmy nie będą zwracane autorom i pozostaną u Organizatorów konkursu.