Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

zaprasza na

V Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny

Piknik w Parku Bródnowskim

 

Piknik zostanie zorganizowany w PARKU BRÓDNOWSKIM (Dzielnica Targówek, ul. Wyszogrodzka/Kondratowicza)

w niedzielę 28 MAJA 2017 r. w godz. 11:00 - 17:00

 Piknik będzie elementem XXII Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego o szablę Króla Zygmunta III Wazy, a jednocześnie ze względu na umiejscowienie stworzy samodzielną enklawę - "Kalejdoskopowe Miasteczko Animacji".

 

Wydarzenie ma charakter pikniku rodzinnego. Na stoisku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem (namiot 11, stanowisko nr 21) zaprezentowane zostaną pozycje książkowe dotyczące postaci naszej wybitnej Uczonej oraz oferta edukacyjna Muzeum. Uczestnicy pikniku zapoznani zostaną z osobą Marii Skłodowskiej-Curie, jej zainteresowaniami, pracą, pasją i miejscami w Warszawie, które powinny być z Nią kojarzone. Uczestnicy zostaną również poinformowani o obchodach związanych z 150-tą rocznicą urodzin naszej bohaterki. Zainteresowani będą mogli sprawdzić swoją wiedzy o dwukrotnej noblistce Warszawy i wziąć udział w quizach i konkursach.

 

Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny jest ukoronowaniem całorocznej współpracy organizacji pozarządowych oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji z władzami m.st. Warszawy. Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji stołecznych edukacyjno-wychowawczych NGO oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i władz znaczenia prowadzonych przez nas programów! Przekłada się to bezpośrednio na jakość i formy współpracy naszych organizacji z m.st. Warszawą. Swój udział w tegorocznym Kalejdoskopie zadeklarowały władze m.st. Warszawy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!