W dniu 16 września 2017 r. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odwiedził wraz z żoną laureat Nagrody Nobla prof. Andrew V. Schally. Amerykański biochemik i lekarz polskiego pochodzenia w roku 1977 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności, co zapoczątkowało neuroendokrynologię. Naukowiec został wyróżniony doktoratem honoris causa przez blisko dwadzieścia wyższych uczelni, m.in. Uniwersytet Jagielloński.

Profesor Andrew V. Schally wpisał się do księgi pamiątkowej w MuzeumProfesor Andrew V. Schally wpisał się do księgi pamiątkowej w Muzeum.

Profesor Shally zwiedzając ekspozycję w Muzeum, ze wzruszeniem przeczytał zaproszenie dla Marii Skłodowskiej-Curie przesłane przez prezydenta Mościckiego, wspomniał wówczas swojego ojca - generała Wojska Polskiego, który był szefem gabinetu prezydenta.

Kustosz Muzeum Małgorzata Ewa Rosen z Noblistą Andrew V. Schally i jego żoną w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChemKustosz Muzeum Małgorzata Ewa Rosen z Noblistą Andrew V. Schally i jego żoną w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.