Obchody 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Montevideo zaszczycił prezydent Wschodniej Republiki Urugwaju, Tabaré Vázquez – „Maria Curie zapłaciła życiem za miłość do nauki”.

W zorganizowanych przez Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczystościach rocznicowych na placu im. Mme. Curie i w Audytorium im. Nelly Goiti udział wzięli też przedstawiciele rządu, w tym minister edukacji kultury Dr. María Julia Muñoz, prezydent miasta stołecznego Montevideo Inż. Daniel Martinez, dyplomaci, naukowcy, urugwajska Polonia i przyjaciele Polski.

Prezydent Urugwaju – lekarz z wykształcenia – podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie dokonań Marii Skłodowskiej-Curie dla współczesnej nauki oraz jej wyjątkową rolę inicjatorki ważnych przemian społecznych, przykładu i inspiracji dla kolejnych pokoleń kobiet na całym świecie.

Ambasadę RP w Buenos Aires reprezentował konsul Michał Świetlik, który w swoim wystąpieniu rozwinął polskie wątki. Ambasador Francji, pan Philippe Bastelica oraz pani Dziekan Wydziału Chemii Urugwajskiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Dr. Hab. Maria H. Torre również wygłosili prezentacje.

Uroczystości zamknął koncert chopinowski w wykonaniu urugwajskich artystów – absolwentów polskich uczelni muzycznych, Luisa Pereza Aquino i Elidę Gencarelli oraz inauguracja wystawy "Maria i świat" przygotowanej przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie oraz Muzeum Curie w Paryżu.

Liczne środki masowego przekazu rozpowszechniły informację o uroczystościach odbytych w Montevideo w dniach 1-ego i 8-ego listopada 2017 roku.