W dniu 26 października 2017 roku w godzinach 10:00, 12:00 oraz 14:00 odbyły się w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem wykłady popularnonaukowe z prezentacją multimedialną pt. „Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie – wczoraj i dziś”. Podczas tych zajęć uczestnicy zdobyli informacje nt. badań wybitnej uczonej oraz wpływie, jaki miały na losy ludzkości. Dowiedzieli się, że cała fizyka i chemia jądrowa tkwią swymi korzeniami w odkryciach małżonków Curie, których nazwisko weszło już na zawsze do historii nauki. Ponadto z badań państwa Curie dotyczących wpływu promieniowania na żywy organizm narodziła się nowa metoda leczenia w medycynie, a mianowicie radiologia, która nadal jest jednym z częściej stosowanych narzędzi diagnostycznych we współczesnej medycynie. Druga część wydarzenia obejmowała zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum z przewodniczką, która opowiedziała zainteresowanym historię życia Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie zainteresowani zostali poproszeni o rozwiązanie quizu z wiedzy o wybitnej polskiej Uczonej, natomiast chętni wypełniali księgi wydarzenia. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety pamiątkowe związane z postacią naszej dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Łączna liczba odbiorców wszystkich trzech wydarzeń wyniosła 123 osoby, którzy byli informowani o dofinansowaniu projektu ze środków m.st. Warszawy.

 width=  width=

 width=  width=

 width=  width=

 width=  width=