Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III, uczestniczących w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, którego warszawska część nosi nazwę „WARS i SAWA grają w szachy” do udziału w IV Turnieju Finałowym, organizowanym przez Polski Związek Szachowy w partnerstwie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miastem Stołecznym Warszawą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  oraz firmą Sunrise.

Turniej odbędzie się 2 czerwca (piątek) br., w godz. 9:30-17:00, na warszawskim Torwarze, przy ul. Łazienkowskiej 6a.

 

Niniejsze wydarzenie, którego tematem przewodnim jest hasło „Gramy dla Marii”, wpisuje się w kalendarz miejskich obchodów 150-tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W przyszłym roku szkolnym będziemy zachęcać uczniów warszawskich szkół do podejmowania różnych aktywności związanych z polską noblistką, która „urodziła się w Warszawie”: www.msc.warsawtour.pl

Turniej szachowy będzie pierwszym wydarzeniem, które chcemy wykorzystać do przybliżenia najmłodszym uczniom jej postaci.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

zaprasza na

V Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny

Piknik w Parku Bródnowskim

 

Piknik zostanie zorganizowany w PARKU BRÓDNOWSKIM (Dzielnica Targówek, ul. Wyszogrodzka/Kondratowicza)

w niedzielę 28 MAJA 2017 r. w godz. 11:00 - 17:00

 Piknik będzie elementem XXII Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego o szablę Króla Zygmunta III Wazy, a jednocześnie ze względu na umiejscowienie stworzy samodzielną enklawę - "Kalejdoskopowe Miasteczko Animacji".

 

Wydarzenie ma charakter pikniku rodzinnego. Na stoisku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem (namiot 11, stanowisko nr 21) zaprezentowane zostaną pozycje książkowe dotyczące postaci naszej wybitnej Uczonej oraz oferta edukacyjna Muzeum. Uczestnicy pikniku zapoznani zostaną z osobą Marii Skłodowskiej-Curie, jej zainteresowaniami, pracą, pasją i miejscami w Warszawie, które powinny być z Nią kojarzone. Uczestnicy zostaną również poinformowani o obchodach związanych z 150-tą rocznicą urodzin naszej bohaterki. Zainteresowani będą mogli sprawdzić swoją wiedzy o dwukrotnej noblistce Warszawy i wziąć udział w quizach i konkursach.

 

Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny jest ukoronowaniem całorocznej współpracy organizacji pozarządowych oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji z władzami m.st. Warszawy. Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji stołecznych edukacyjno-wychowawczych NGO oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i władz znaczenia prowadzonych przez nas programów! Przekłada się to bezpośrednio na jakość i formy współpracy naszych organizacji z m.st. Warszawą. Swój udział w tegorocznym Kalejdoskopie zadeklarowały władze m.st. Warszawy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 oraz

Dyrektor Ogrodu Botanicznego

Uniwersytetu Warszawskiego

 

zapraszają na

 

wystawę

"Maria Skłodowska-Curie i Kwiaty"

przygotowanej z okazji 150-tej rocznicy urodzin Uczonej

 

 

Wystawę można będzie obejrzeć w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4

od 27 maja do 15 lipca 2017 roku

 

W dniu otwarcia wystawy wstęp do Ogrodu Botanicznego UW jest wolny od 12.00 do 14.00

Odwiedzających czekają liczne atrakcje!
Przyjdź i odnajdź Marię w ogrodzie!

 

 

Organizatorzy: Ogród Botaniczny UW, Wydział Biologii UW i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Kurator wystawy: dr Alicja Rafalska-Łasocha, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego
Dofinansowanie: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Miasto Stołeczne Warszawa

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma zaszczyt zaprosić w dniu 20 maja 2017 r. o godz. 20:00 na spotkanie z pisarką Natachą Henry, autorką książki pt. "Uczone siostry. Rodzinna historia Marii i Broni Skłodowskich".

We Francji książka otrzymała Nagrodę Marie Curie 2017.

 

Wstęp wolny

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej

 serdecznie zaprasza na Noc Muzeów 2017

 

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w dniu 20 maja 2017 r. od godz. 19:00 do 1:00 podczas Nocy Muzeów czeka nas wiele atrakcji.

 

O godz. 20:00 Muzeum zaprasza na spotkanie autorskie z Natachą Henry promujące jej książkę Uczone siostry. Rodzinna historia Marii i Broni Skłodowskich. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu nowej książki Autorki.

Ponadto od godz. 19:00 w Muzeum odbędą się projekcje filmów związanych z postacią Marii Skłodowskiej-Curie.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających będą pokazy chemiczne, które za pomocą prostych doświadczeń zilustrują podstawowe reakcje chemiczne. Chętne osoby będą mogły także wykryć skażenie własnych dłoni i obuwia radionuklidami przy pomocy bramki dozymetrycznej.

Dla dzieci czekać będzie tzw. glow-box, gdzie będą mogły same doświadczyć jak wygląda praca chemika jądrowego.

Ponadto odwiedzający muzeum będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i wziąć udział w konkursach nt. Marii Skłodowskiej-Curie. Dla zwycięzców przewidziano upominki.

 

Więcej szczegółów pod linkiem

http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,180450.html?tab=event_basic_data&locale=pl_PL

 

                                        

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w ogólnopolskim konkursie filmowym

z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”

 

 

 

Organizator

 

Organizatorami konkursu są Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

 

Tematyka i cele konkursu

 

 • zainteresowanie i propagowanie wiedzy na temat dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie wykorzystywanego w nauce i życiu codziennym;
 • inspirowanie uczniów do twórczej aktywności;
 • nauka i praktyczne zastosowanie technik multimedialnych.

 

Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych.

Autorem filmu może być jeden uczeń lub zespół.

Każdy uczestnik lub zespół może przesłać tylko jeden film.

Film nie może zawierać treści nieobyczajnych lub brutalnych. Treści muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i kultury osobistej.

 Prace konkursowe należy przesyłać do 30 maja 2017 r. na adres:

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

ul. Smoluchowskiego 23, pokój 135

50-372 Wrocław

z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs - Maria Skłodowska-Curie”

 

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych w zakresie realizacji konkursu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

   Regulamin konkursu filmowego                              

    Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu filmowego  

 

Parametry techniczne

Praca może powstać w dowolnej technice (np. rejestracja wideo, animacja) oraz z wykorzystaniem dowolnego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu, aparatu fotograficznego, kamery, komputera, laptopa itp.
Gotowy, zmontowany film powinien być w rozdzielczości HD (1280×720) i zapisany w jednym z formatów plików wideo: wmv, avi, mp4 albo mov przy użyciu kompresji (np. H264).

Czas trwania filmu powinien wynosić od 2 do 5 minut.

Prace należy przesyłać na nośnikach elektronicznych: płyta CD lub DVD opisanych tylko kodem. Do płyty powinna być dołączona zamknięta koperta zawierająca kartę zgłoszenia z kodem i danymi autora filmu, tj. nazwisko i imię, szkoła, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail.

 

Wyniki konkursu

Filmy spełniające regulamin konkursu zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora elektronicznie. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych filmów nastąpi we wrześniu 2017 r. we Wrocławiu w trakcie jubileuszowego 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Prawa autorskie

Treści zawarte w filmie (w tym dzieła i osoby) nie mogą naruszać żadnych praw autorskich i osobistych, a uczestnicy konkursu posiadają prawa autorskie do pracy.
Autorzy filmu zgadzają się na nieodpłatne rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Organizatorów konkursu i na wykorzystywanie filmu w nieograniczonym czasie i miejscu przez Organizatorów.


Uwagi końcowe

Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie transportu. Nośniki CD i DVD zawierające filmy nie będą zwracane autorom i pozostaną u Organizatorów konkursu.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na


 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2018,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • dla uczniów klas 2, którzy chcą już przygotować się do matury 2019,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 16 w Warszawie.

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym i będzie obejmował 96 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w piątki oraz w soboty) od połowy października 2017 do pierwszego tygodnia kwietnia 2018.

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązywania. Dodatkowo po każdym dziale przeprowadzane będą regularne sprawdziany, aby można było ocenić swoje postępy. Taki sposób prowadzenia kursu gwarantuje sukces na maturze.

W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Lekcje będą odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

 

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu z chemii brutto
Jednorazowa 900 zł
W dwóch ratach 2 x 500 zł

 

Warunki zapisu:

W celu zapisania się na kurs należy zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie zgłoszenia przez osobę zainteresowaną. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty), po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów, w którym przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego i warunków dokonania

 Zapisy na kurs będą możliwe do 30 września 2017 r., opłatę za kurs na konto należy uiścić do 5 października 2017r.

Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie (ok 15 osób).

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem kursu przygotowawczego do matury z chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem we współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem od dnia 30 marca 2017 r. prezentuje przy Krakowskim Przedmieściu 66 obok Centralnej Biblioteki Rolniczej wystawę pt. "Maria i Tatry".

W Tatrach Maria Skłodowska-Curie czuła się szczególnie, zawsze wracała do nich w chwilach dla niej ważnych i trudnych.

W Autobiografii nazwała Zakopane "przepiękną miejscowością górską". Wspominała:

"Pierwsze moje wrażenia z gór były tak silne. [...] zachwycałam się pobytem w wiosce tatrzańskiej, widokiem na szczyty, wycieczkami w doliny i do jezior podniebnych, noszących tak obrazowe nazwy jak Morskie Oko".

Mimo lat spędzonych w Paryżu potrafiła rozpoznać znajome niegdyś szczyty. W lecie 1899 roku przyjechała ze swym mężem Piotrem Curie, by pokazać mu "skrawek Polski"; wspólnie wspinali się na Rysy.

"[...] Piotr, jako cudzoziemiec, jest przedmiotem szczególnych względów ze strony członków rodziny, którzy się cieszą, że chociaż skrawek Polski mogą mu pokazać. [...] podczas wycieczki na Rysy oczarowuje go poezja i majestat gór. Wieczorem mówi do żony tak, aby go wszyscy słyszeli: "Ten kraj jest bardzo piękny. Rozumiem teraz, jak można go kochać". Mówi umyślnie po polsku. I jego łamana polszczyzna zachwyca szwagierki i szwagrów, mino obcości akcentu. Na twarzy Marii widnieje promienny uśmiech dumy..." (Ewa Curie "Maria Curie", s. 176)

Maria pomagała finansowo (przeznaczając część pieniędzy otrzymanych za Nagrodę Nobla z fizyki) w budowie sanatorium dla chorych na gruźlicę w Kościelisku. Założycielami i lekarzami w sanatorium była siostra Marii - dr Bronisława Dłuska z mężem Kazimierzem. Dłuscy byli również współzałożycielami Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, któego budowę także finansowo wsparła Maria Skłodowska-Curie. Wszystkie szlaki turystyczne, które zwiedziła podczas wycieczek na Rysy czy do Morskiego Oka, zostały przedstawione na mapach i fotografiach naszej wystawy.

 

Wystawa czasowa będzie udostępniona w Warszawie do 7 kwietnia 2017 r.,

a następnie będzie prezentowana w Zakopanem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!