Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem

organizuje podczas Ferii Zimowych 2017 w Warszawie

INTENSYWNY KURS MATURALNY Z CHEMII

 

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2017,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

 Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 5 w Warszawie.

 

Kiedy?

Intensywny kurs maturalny z chemii przeprowadzony będzie podczas Ferii Zimowych w dniach 13 - 17 oraz 20 - 24 luty 2017 r. i będzie obejmował w sumie 20 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą. Spotkania będą odbywały się codziennie o godz. 10:00 przez 5 dni w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (z przerwą).

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych, tak aby potrafili sformułować odpowiedź w sposób prawidłowy i wyczerpujący.

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Postaramy się, aby zajęcia odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu (brutto)
Jednorazowa za cały kurs     (10 spotkań przez 2 tygodnie, 20 godzin lekcyjnych) 400 zł
W dwóch ratach 2 x 225 zł

 

Warunki zapisu:

Zapisy na kurs będą możliwe od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępna TUTAJ), a następnie wysłać jej skan drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Kurs maturalny 2017".
 2. po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów (przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego), należy dokonać wpłaty przelewem na konto (poprzez internet, w banku lub na poczcie):

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas S.A.

Nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

             z dopiskiem: "Kurs maturalny 2017"

       3. wysłać dowód wpłaty na konto drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Kurs maturalny 2017 - potwierdzenie".

 

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie.

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 - 16:30 pod numerem: (22) 831 80 92

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem Intensywnego Kursu Maturalnego z Chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 W dniach 24 września - 2 października 2016 r. odbył się w stolicy największy festiwal naukowy w Polsce i jeden z największych w tej części Europy. Przez ponad tydzień dla wszystkich zainteresowanych otworzyły swoje drzwi szkoły wyższe i instytuty badawcze, ale także wiele instytucji i towarzystw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Podczas festiwalu można było spotkać się i porozmawiać ze znanymi i cenionymi polskimi naukowcami, ludźmi, dla których nauka jest pasją, sposobem na życie, źródłem inspiracji. W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbył się już po raz dwudziesty.

W ramach festiwalu w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyły się lekcje dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, a także spotkania weekendowe dla starszych odbiorców.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem zaproponowało dwa rodzaje lekcji festiwalowych. Pierwszą były wykłady z pokazem dr Sylwii Noga pt. "Kolorowy zawrót głowy", podczas którego młodzi adepci dowiedzieli się, że chemia to nie tylko skomplikowane wzory i równania, ale również cała paleta barw, to gra kolorów. Wyjaśniono co to właściwie jest kolor i jak powstaje. Podjęto próbę wytłumaczenia dlaczego liść jest zielony, śnieg biały a węgiel czarny. Omówiony został także wpływ środowiska na zmianę barwy różnorodnych substancji chemicznych.

   

 

Podczas drugiej lekcji również w formie wykładów z pokazem pt. "Produkty spożywcze okiem chemika" przygotowanej przez dr Sylwię Noga z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe składniki spożywcze. Omówione zostały ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach spożywczych, np. wykrywano białko w twarogu, glukozę w soku jabłkowym czy skrobię w ziemniaku i mące.

   

   

 W organizacji tegorocznego Festiwalu Nauki pomagał także współpracujący z Muzeum od wielu lat niezastąpiony warszawski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Doktoranci wspomnianej placówki przeprowadzili pokazy m.in. dla szkół podstawowych pt. "W laboratorium chemika". Podczas pokazu zaprezentowane zostały proste doświadczenia chemiczne, które skupiały się na efektownych barwnych reakcjach. W pokazie wykorzystana została także instalacja - boks rękawicowy, czyli stanowisko, w którym pracuje się z izotopami promieniotwórczymi. Prowadzący opowiedzieli o pracach w nim prowadzonych, natomiast dzieci mogły samodzielnie wypróbować instalację. Wewnątrz boksu znajdowały się różne elementy: klocki, naczynia z wodą, małe przedmioty, a dzieci miały za zadanie wykonać z nimi nieskomplikowane czynności. Dodatkowo prowadzący opisali działanie i zastosowanie bramki dozymetrycznej, natomiast chętne osoby mogły skontrolować i wykryć powierzchniowe skażenie dłoni i obuwia radionuklidami.

  

 

 

 Z kolei dla szkół gimnazjalnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaproponował pokazy pt."Promieniowanie wokół nas". Podczas pokazu zaprezentowane zostały zamknięte źródła promieniowania jonizującego alfa, beta i gamma o małej aktywności. Prowadzący opowiedzieli o rodzajach promieniowania, jego przenikliwości, zasięgu i sposobach wykrywania, a także o możliwości zastosowania radioizotopów w diagnostyce i terapii nowotworowej. Ponadto pokazane zostały uczniom przedmioty spotykane w codziennym życiu i przy użyciu liczników promieniowania Eko-C mierzony był poziom ich promieniowania. Zainteresowani uzyskali również informacje nt. zjawiska promieniowania tła oraz usłyszeli o zagrożeniach, dawkach pochłoniętych i poziomie naturalnego promieniowania. Na koniec osoby prowadzące zajęcia opisali działanie i zastosowanie bramki dozymetrycznej, natomiast chętne osoby mogły także skontrolować i wykryć powierzchniowe skażenie dłoni i obuwia radionuklidami.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach w tygodniu zaproponowano spotkania weekendowe w formie wykładów. W dniu 24 września 2017 r. dr inż. Patryk Wojtowicz z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej wygłosił wykład pt. "Energetyka jądrowa", w ramach którego przedstawiono podstawowe informacje na temat budowy i działania elektrowni jądrowej. Omówione zostały również nowe technologie i generacje reaktorów jądrowych. Uczestnicy wykładu mieli okazję dowiedzieć się jakie zalety mają reaktory jądrowe generacji III+ takie jak na przykład reaktor EPR francuskiej firmy AREVA, który według programu polskiej energetyki jądrowej ma być budowany w Polsce. Słuchacze wykładu zostali również zapoznani z technologią reaktorów jądrowych IV generacji, które obecnie istnieją tylko w skali laboratoryjnej.

 

                                          

Dnia 1 października odbyło się kolejne spotkanie weekendowe w ramach Festiwalu Nauki. Był to wykład pt. "Nanocząstkowa walka z nowotworami" wygłoszony przez mgr Łucję Dziawer. Podczas prelekcji słuchacze zdobyli wiedzę nt. nanocząstek jako narzędzi umożliwiających zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Nanocząstki są strukturami, które potencjalnie mogą same leczyć lub być nośnikiem dla innych leków przeciwnowotworowych. Przykładowo odpowiednio zaprojektowane nanocząstki multifunkcjonalne są w stanie dostarczyć lek bądź kilka leków do pożądanego miejsca dając jednocześnie możliwość monitorowania przebiegu terapii. Ponadto połączenie wyjątkowych właściwości nanocząstek  z promieniowaniem jonizującym może być przełomowe w leczeniu nowotworów. Mały rozmiar nanocząstek pozwalający na precyzyjne dotarcie w chorobowo zmienione miejsce połączony z dużą skutecznością wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego w niszczeniu DNA może sprawić, że szanse pacjenta na walkę z chorobą znacznie wzrosną.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Nauki nasze Muzeum odwiedziło ok. 500 osób. Serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie wszystkim prowadzącym pokazy oraz wykłady, a uczestnikom spotkań za liczną obecność, która jest dowodem na to, jak ważną rolę pełni nasza działalność edukacyjna wśród młodego pokolenia.

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem zaprasza na wystawę czasową

pt. „Profesor Józef Hurwic (1911 – 2016) – polski fizykochemik i popularyzator nauki”

 

 

Ekspozycja poświęcona jest życiu i działalności prof. Józefa Hurwica, Prezesa Seniora PTChem oraz Członka Honorowego PTChem, a także inicjatora i organizatora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem w Warszawie, który zmarł w lipcu tego roku w wieku 105 lat. Na wystawie przedstawione zostały pamiątki po prof. Hurwicu, m.in. odbitki jego artykułów, karty noworoczne, które profesor sam projektował, książka z dziełami zebranymi Marii Skłodowskiej - Curie z autografem jej córki Ireny, a także korespondencja ze sławnymi osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury.

 

   

 

 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie PTChem.

 

Wystawa czasowa będzie udostępniona dla zwiedzających w budynku Muzeum do 30 listopada 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2017,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • dla uczniów klas 2, którzy chcą już przygotować się do matury 2018,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 5 w Warszawie.

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym i będzie obejmował 96 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w piątki o godz. 17:00 oraz w soboty o 9:30) od połowy października 2016 do pierwszego tygodnia kwietnia 2017.

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązywania. Dodatkowo po każdym dziale przeprowadzane będą regularne sprawdziany, aby można było ocenić swoje postępy. Taki sposób prowadzenia kursu gwarantuje sukces na maturze.

W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Lekcje będą odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

 

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu z chemii brutto
Jednorazowa 1 100 zł
W dwóch ratach 2 x 600 zł

 

Warunki zapisu:

W celu zapisania się na kurs należy zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie zgłoszenia przez osobę zainteresowaną. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty), po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów, w którym przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego i warunków dokonania

 Zapisy na kurs będą możliwe do 30 września 2016 r., opłatę za kurs na konto należy uiścić do 5 października 2016r.

Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie (min. 15 osób).

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem kursu przygotowawczego do matury z chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

 serdecznie zaprasza na dwa wykłady w ramach XX Festiwalu Nauki 2016

 

W dniu 24 września 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum ul. Freta 5 w Warszawie odbędzie się wykład dr inż. Patryka Wojtowicza pt. „Energetyka jądrowa”. Podczas spotkania zainteresowani uzyskają podstawowe informacje na temat budowy i działania elektrowni jądrowej. Omówione zostaną także nowe technologie i generacje reaktorów jądrowych.

 

W dniu 1 października 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się wykład mgr Łucji Dziawer pt. „Nanocząstkowa walka z nowotworami”. Podczas prelekcji słuchacze zdobędą wiedzę nt. nanoczątek jako narzędzi umożliwiających zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Nanoczątki są strukturami, które potencjalnie mogą same leczyć lub być nośnikiem dla innych leków przeciwnowotworowych. Przykładowo odpowiednio zaprojektowane nanoczątki multifunkcjonalne są w stanie dostarczyć lek bądź kilka leków do pożądanego miejsca dając jednocześnie możliwość monitorowania przebiegu terapii.

 

Wstęp na wykłady darmowy, ilość miejsc ograniczona

wcześniejsze zapisy drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 lipca 2016 roku zmarł w wieku 105 lat

 

 

  Profesor Józef Hurwic

 

Prezes Senior PTChem oraz Członek Honorowy PTChem,

      inicjator i organizator Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie


 

                   Najbliższym Zmarłego

 

                     składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

                     Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16.00,

                       w krematorium Pere Lachaise w Paryżu

 

 

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC

 

 

                     

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum. 

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.


Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

         

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem na darmowe zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia chemiczne w ramach akcji „LATO W MUZEUM”.

 

W dniu 20 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz pokaz chemiczny łączący zabawę z nauką. Spróbujemy pokazać, że chemia to nie tylko nudne wzory, równania reakcji czy obliczenia chemiczne, ale fascynująca dziedzina nauki. Chcemy pokazać jak ciekawy, kolorowy (czasem nawet wybuchowy) jest świat fizyki i chemii.

W dniu 21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się "Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Starym i Nowym Mieście", podczas którego zainteresowani dowiedzą się m.in. którędy młoda Maria Skłodowska lubiła chodzić na spacery, z jakimi miejscami w Warszawie była związana, w których warszawskich hotelach nudziła się słynna uczona podczas wystawnych balów.

W dniu 27 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz wykład z prezentacją multimedialną pt. „Poznajemy zjawisko promieniotwórczości”. Podczas wykładu uczestnicy uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje nt. promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru przy pomocy licznika Geigera-Mullera. Dowiedzą się także jakie są skutki napromieniowania na człowieka. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania zjawiska promieniotwórczości w przeszłości i obecnie.

 

Wstęp na spotkania darmowy, a ilość miejsc ograniczona

Prosimy o wcześniejsze zapisy:

 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!