23 maja swoje 105. urodziny obchodzić będzie Profesor Józef Hurwic, Prezes Senior PTChem oraz Członek Honorowy PTChem, inicjator i organizator Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. J.Hurwic w wieku 95 lat

 

 Prof. Józef Hurwic (ur. 23 maja 1911 w Warszawie) to polski fizykochemik, popularyzator nauki, członek honorowy Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Paryżu (od 1985), Francuskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1960), Francuskiego Towarzystwa Chemii Fizycznej (od 1970), członek Prezydium Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Komitetu do Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej (w latach 1958-1968), a także członek polskich i międzynarodowych komisji do spraw nauczania (m.in. w UNESCO), jak również członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1947, jego wiceprezes w latach 1953-1954 i 1957-1963, prezes 1964-1967, członek honorowy od 1986 roku.

 

 Prof. Hurwic jest doskonałym popularyzatorem nauki, autorem wielu książek, recenzji i artykułów o polskich uczonych: m.in. o Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierzu Fajansie, Wojciechu Świętosławskim. Dzięki tym publikacjom rozwiano wiele mitów i wyjaśniono wiele niejasności dotyczących np. naszej dwukrotnej noblistki. Można spokojnie nazwać prof. Hurwica najlepszym na świecie znawcą i popularyzatorem wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie. Jego zasługą było zorganizowanie w 1967 roku w Warszawie, w miejscu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16, muzeum poświęconego jej osobie. Zadbał o to, aby mieściło się tam także biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Otwarcie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie: Józef Hurwic z Ewą Curie-Labouisse - córką Marii

Należy podkreślić także zasługi prof. Hurwica na różnych polach polskiej nauki. Dzięki Jubilatowi wyrosło kilka pokoleń Polaków wychowanych na literaturze „Problemów”, miesięcznika popularnonaukowego, którego redaktorem naczelnym był On w latach 1948-1968. W tym czasie pismo to było niezwykle ważne dla młodej, polskiej inteligencji, bez wahania można je określić mianem kultowego. Drukowali w nim swoje teksty nie tylko uczeni, ale także poeci, pisarze, publicyści: m.in. Julian Tuwim (bliski przyjaciel Jubilata), Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Paweł Jasienica; w pionie naukowym na przykład Kazimierz Ajdukiewicz, Władysław Tatarkiewicz, Stanisław Lorentz i wielu innych.

 Wielkie zasługi Profesora należy przypomnieć także w zakresie działalności naukowej, akademickiej i dydaktycznej. Jubilat był dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1962-1968. Był też niezwykłym pedagogiem, w przeciwieństwie do innych szacownych profesorów miał bardzo dobry i bezpośredni kontakt z młodzieżą, bywał na spotkaniach studenckich i czynnie uczestniczył w życiu akademickim. Wykłady prof. Hurwicq cieszyły się olbrzymim powodzeniem wśród studentów, przez których był bardzo lubiany. Był promotorem 13 prac doktorskich, autorem lub współautorem ok. 100 prac naukowych z chemii fizycznej i fizyki, ok. 100 prac z historii nauki, a także wielu wydawnictw książkowych.

                                       

 Na polu badawczym zajmował się dielektrochemią: wyznaczaniem stałej dielektrycznej, pomiarami momentów dipolowych w kontekście poznania budowy cząsteczek organicznych, a także badaniami oddziaływań międzycząsteczkowych. Równolegle zajmował się historią budowy materii od końca XIX w., głównie biografistyką (Dmitrij Mendelejew, Maria Skłodowska-Curie i Kaziemierz Fajans).

Niestety wszystkie liczne prace i funkcje pełnione w Warszawie w 1968 r. Józef Hurwic był zmuszony przerwać – sytuacja polityczna w kraju zmusiła Go do emigracji z Polski. Wyjechał wówczas do Francji, gdzie w 1969 r. został zatrudniony na Universite de Provence w Marsylii jako profesor chemii fizycznej, na specjalnie dla niego utworzonym stanowisku kierownika Zakładu Dielektrochemii. Stanowisko to piastował aż do momentu przejścia na emeryturę w 1979 r. Na szczęście prof. Hurwic nie zerwał kontaktu z krajem. Od 1981 r. Jubilat przyjeżdżał tu niemal co roku biorąc udział w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego, czynnie uczestniczył w sesjach naukowych.

Obecnie jest na emeryturze i mieszka w Paryżu.

 

Dostojnemu Jubilatowi życzymy zdrowia,
pogody ducha i wszelkiej pomyślności na dalsze długie lata!

 

 

W dniu 17 maja 2016 r. w Hadze miało miejsce sympozjum na temat kobiet w dziedzinie chemii. Odbyło się ono w siedzibie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW). OPCW to organ wykonawczy konwencji o zakazie broni chemicznej, który odpowiedzialny jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących i eliminowanie światowych zapasów tego rodzaju broni. Za swoją działalność w 2013 roku OPCW została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla.

W sympozjum wzięło udział 60 uczestniczek z 40 krajów m.in. Malezji, Brazylii, Argentyny, Chin, Kongo i Kataru. Uczestniczki reprezentowały środowiska naukowe, akademickie oraz przemysłu chemicznego. Głównym wzorcem dla kobiet pracujących w dziedzinach związanych z chemią była postać Marii Skłodowskiej-Curie. Sylwetkę noblistki w swoim wystąpieniu przedstawiła zaproszona na sympozjum Kustosz Muzeum MSC, Małgorzata Ewa Rosen. Dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie i jej osiągnięcia w dziedzinie chemii oraz fizyki są inspiracją dla młodych kobiet, które swoją karierę związały z nauką. Spotkanie odbywało się w formie prezentacji i dyskusji tematycznych przedstawiających wybitne wzorce. Podczas grupowych dyskusji kobiety-chemiczki dzieliły się swoimi doświadczeniami zawodowymi i próbowały określić możliwość promocji edukacji i awansu zawodowego. Sympozjum zakończył występ artystyczny i wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.

 

W dniach 12-14 kwietnia 2016 odbywały się w Warszawie 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Imprezę objęli honorowym patronatem: Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowszych metodach i technikach badawczych. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzona na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj. Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Polskie Towarzystwo Chemiczne wraz z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny włączyło się w organizację targów jako doradca merytoryczny tworząc własne stoisko.

 

 

W dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyła się promocja książki prof. Zygfryda Witkiewicza i dr Ewy Śliwki pt. ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”.

Zaproszonych gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jerzy Błażejowski, natomiast całe spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Buszewski. Międzynarodową promocję książki swoją obecnością  zaszczycili: Dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniew Brzózka, Radca Ambasady Ukrainy Mykola Yarmoliuk, dr Bernard Wroński, prof. Halyna Marszałok, dr Olga Marszałok oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT i Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słownik ten jest jedyną tego typu publikacją na świecie, zawierającą tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnień na cztery języki: polski, niemiecki, ukraiński i rosyjski.

 

 

    

 

 

W dniach 18-20 marca 2016 r. na terenie Warszawy odbył się 46. Rajd Arsenał "Widzieć więcej". Organizatorem był Hufiec ZHP Warszawa - Mokotów im. Szarych Szeregów. Jednym z miejsc udostępnionych na spotkanie harcerzy było Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W sobotę 19 marca w godzinach od 9.00 do 13.30 odwiedziło nas ponad 110 zuchów z Chorągwi Stołecznej, którzy brali udział grze przygotowanej przez Organizatorów. Przy okazji dzieci mogły zapoznać się bliżej z postacią naszej wybitnej Uczonej.

Tematem przewodnim tegorocznego Rajdu Arsenał były rozważania nt. braterstwa. Próbowano odnieść hasło "Widzieć więcej" do 4. punktu Prawa Harcerskiego, tj. "HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach miedzy ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo".

Do zobaczenia za rok.

"Czuwaj"!

 

 

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości,

smacznego jajka, mnóstwa wiosennego

optymizmu oraz samych sukcesów

dla wszystkich Przyjaciół i Sympatyków

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

 

Kustosz oraz Pracownicy

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

Wielkanoc 2016

 

 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

oraz Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

zapraszają

na międzynarodową promocję książki „Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”. Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słownik jest jedynym w swoim rodzaju na świecie opracowaniem, zawierającym tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnienia w językach: polskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim.

 

 

    Spotkanie promocyjne odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem na ul. Freta 5.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na wykłady z pokazem

 

W dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Muzeum ul. Freta 5 w Warszawie odbędzie się wykład z pokazem pt. „Kolorowy zawrót głowy”. Chemia to nie tylko skomplikowane wzory i równania, ale również cała paleta barw, to gra kolorów. Omówiony zostanie wpływ środowiska chemicznego na barwy substancji, a także pokażemy sposoby wywołania zmian barw różnorodnych związków chemicznych.

 

W dniu 5 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się wykład z pokazem pt. „Produkty spożywcze okiem chemika”. Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się jakie są podstawowe składniki produktów spożywczych. Zobaczą doświadczenia chemiczne w celu ich identyfikacji, np. obecność białka w twarogu, glukozy w soku owocowym czy skrobi w ziemniaku.

 

W dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 odbędzie się wykład z prezentacją multimedialną pt. „Poznajemy zjawisko promieniotwórczości”. Podczas wykładu uczestnicy uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje nt. promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru przy pomocy licznika Geigera-Mullera. Dowiedzą się także jakie są skutki napromieniowania na człowieka. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania zjawiska promieniotwórczości w przeszłości i obecnie.

 

 

Koszt wykładu to 10 zł od ucznia (od 13 roku życia)

ilość miejsc ograniczona – max 30 miejsc

wymagane wcześniejsze zapisy !!!

 

drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

 

ZAPRASZAMY!!!