Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej

 serdecznie zaprasza na Noc Muzeów 2017

 

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w dniu 20 maja 2017 r. od godz. 19:00 do 1:00 podczas Nocy Muzeów czeka nas wiele atrakcji.

 

O godz. 20:00 Muzeum zaprasza na spotkanie autorskie z Natachą Henry promujące jej książkę Uczone siostry. Rodzinna historia Marii i Broni Skłodowskich. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu nowej książki Autorki.

Ponadto od godz. 19:00 w Muzeum odbędą się projekcje filmów związanych z postacią Marii Skłodowskiej-Curie.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających będą pokazy chemiczne, które za pomocą prostych doświadczeń zilustrują podstawowe reakcje chemiczne. Chętne osoby będą mogły także wykryć skażenie własnych dłoni i obuwia radionuklidami przy pomocy bramki dozymetrycznej.

Dla dzieci czekać będzie tzw. glow-box, gdzie będą mogły same doświadczyć jak wygląda praca chemika jądrowego.

Ponadto odwiedzający muzeum będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i wziąć udział w konkursach nt. Marii Skłodowskiej-Curie. Dla zwycięzców przewidziano upominki.

 

Więcej szczegółów pod linkiem

http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,180450.html?tab=event_basic_data&locale=pl_PL

 

                                        

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w ogólnopolskim konkursie filmowym

z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”

 

 

 

Organizator

 

Organizatorami konkursu są Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

 

Tematyka i cele konkursu

 

 • zainteresowanie i propagowanie wiedzy na temat dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie wykorzystywanego w nauce i życiu codziennym;
 • inspirowanie uczniów do twórczej aktywności;
 • nauka i praktyczne zastosowanie technik multimedialnych.

 

Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych.

Autorem filmu może być jeden uczeń lub zespół.

Każdy uczestnik lub zespół może przesłać tylko jeden film.

Film nie może zawierać treści nieobyczajnych lub brutalnych. Treści muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania i kultury osobistej.

 Prace konkursowe należy przesyłać do 30 maja 2017 r. na adres:

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

ul. Smoluchowskiego 23, pokój 135

50-372 Wrocław

z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs - Maria Skłodowska-Curie”

 

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych w zakresie realizacji konkursu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

   Regulamin konkursu filmowego                              

    Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu filmowego  

 

Parametry techniczne

Praca może powstać w dowolnej technice (np. rejestracja wideo, animacja) oraz z wykorzystaniem dowolnego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu, aparatu fotograficznego, kamery, komputera, laptopa itp.
Gotowy, zmontowany film powinien być w rozdzielczości HD (1280×720) i zapisany w jednym z formatów plików wideo: wmv, avi, mp4 albo mov przy użyciu kompresji (np. H264).

Czas trwania filmu powinien wynosić od 2 do 5 minut.

Prace należy przesyłać na nośnikach elektronicznych: płyta CD lub DVD opisanych tylko kodem. Do płyty powinna być dołączona zamknięta koperta zawierająca kartę zgłoszenia z kodem i danymi autora filmu, tj. nazwisko i imię, szkoła, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail.

 

Wyniki konkursu

Filmy spełniające regulamin konkursu zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora elektronicznie. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych filmów nastąpi we wrześniu 2017 r. we Wrocławiu w trakcie jubileuszowego 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Prawa autorskie

Treści zawarte w filmie (w tym dzieła i osoby) nie mogą naruszać żadnych praw autorskich i osobistych, a uczestnicy konkursu posiadają prawa autorskie do pracy.
Autorzy filmu zgadzają się na nieodpłatne rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Organizatorów konkursu i na wykorzystywanie filmu w nieograniczonym czasie i miejscu przez Organizatorów.


Uwagi końcowe

Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie transportu. Nośniki CD i DVD zawierające filmy nie będą zwracane autorom i pozostaną u Organizatorów konkursu.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na


 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2018,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • dla uczniów klas 2, którzy chcą już przygotować się do matury 2019,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 16 w Warszawie.

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym i będzie obejmował 96 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w piątki oraz w soboty) od połowy października 2017 do pierwszego tygodnia kwietnia 2018.

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązywania. Dodatkowo po każdym dziale przeprowadzane będą regularne sprawdziany, aby można było ocenić swoje postępy. Taki sposób prowadzenia kursu gwarantuje sukces na maturze.

W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Lekcje będą odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

 

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu z chemii brutto
Jednorazowa 900 zł
W dwóch ratach 2 x 500 zł

 

Warunki zapisu:

W celu zapisania się na kurs należy zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie zgłoszenia przez osobę zainteresowaną. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty), po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów, w którym przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego i warunków dokonania

 Zapisy na kurs będą możliwe do 30 września 2017 r., opłatę za kurs na konto należy uiścić do 5 października 2017r.

Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie (ok 15 osób).

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem kursu przygotowawczego do matury z chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem we współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem od dnia 30 marca 2017 r. prezentuje przy Krakowskim Przedmieściu 66 obok Centralnej Biblioteki Rolniczej wystawę pt. "Maria i Tatry".

W Tatrach Maria Skłodowska-Curie czuła się szczególnie, zawsze wracała do nich w chwilach dla niej ważnych i trudnych.

W Autobiografii nazwała Zakopane "przepiękną miejscowością górską". Wspominała:

"Pierwsze moje wrażenia z gór były tak silne. [...] zachwycałam się pobytem w wiosce tatrzańskiej, widokiem na szczyty, wycieczkami w doliny i do jezior podniebnych, noszących tak obrazowe nazwy jak Morskie Oko".

Mimo lat spędzonych w Paryżu potrafiła rozpoznać znajome niegdyś szczyty. W lecie 1899 roku przyjechała ze swym mężem Piotrem Curie, by pokazać mu "skrawek Polski"; wspólnie wspinali się na Rysy.

"[...] Piotr, jako cudzoziemiec, jest przedmiotem szczególnych względów ze strony członków rodziny, którzy się cieszą, że chociaż skrawek Polski mogą mu pokazać. [...] podczas wycieczki na Rysy oczarowuje go poezja i majestat gór. Wieczorem mówi do żony tak, aby go wszyscy słyszeli: "Ten kraj jest bardzo piękny. Rozumiem teraz, jak można go kochać". Mówi umyślnie po polsku. I jego łamana polszczyzna zachwyca szwagierki i szwagrów, mino obcości akcentu. Na twarzy Marii widnieje promienny uśmiech dumy..." (Ewa Curie "Maria Curie", s. 176)

Maria pomagała finansowo (przeznaczając część pieniędzy otrzymanych za Nagrodę Nobla z fizyki) w budowie sanatorium dla chorych na gruźlicę w Kościelisku. Założycielami i lekarzami w sanatorium była siostra Marii - dr Bronisława Dłuska z mężem Kazimierzem. Dłuscy byli również współzałożycielami Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, któego budowę także finansowo wsparła Maria Skłodowska-Curie. Wszystkie szlaki turystyczne, które zwiedziła podczas wycieczek na Rysy czy do Morskiego Oka, zostały przedstawione na mapach i fotografiach naszej wystawy.

 

Wystawa czasowa będzie udostępniona w Warszawie do 7 kwietnia 2017 r.,

a następnie będzie prezentowana w Zakopanem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

W marcu podobnie jak w latach ubiegłych zuchy, harcerki i harcerze z całej Polski już po raz czterdziesty siódmy przyjechali do Warszawy, żeby wspólnie upamiętnić rocznicę Akcji pod Arsenałem.

25 marca 2017 r. odbył się 47. Rajd Arsenał "Podaj dalej" organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów. Tegoroczny Rajd poświęcony został zagadnieniom służby, którą harcerze mogą pełnić na rzecz swoich społeczności lokalnych. Ważna idea służby, promowana przez Hufiec Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów, kształtuje w młodych harcerzach postawy otwartości na innych, sprawia że mogą choć trochę zmienić swoje "Małe Ojczyzny".

Idea ta staje się szczególnie ważna w roku 2017, w którym Hufiec obchodzi 50. Rocznicę zdobycia zaszczytnego imienia Szarych Szeregów - młodych bohaterów zrzeszonych w wojennym harcerstwie, którzy całym życiem urzeczywistniali ideę służby bliźniemu. Dziś ich imiennicy chcą pokazywać, że taka postawa jest dla nich wciąż aktualnym wzorcem.

Jednym z miejsc udostępnionych na spotkanie harcerzy było, podobnie jak w latach ubiegłych, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W godzinach od 10.00 do 14.00 odwiedziło nas około 90 zuchów z Chorągwi Stołecznej, którzy brali udział w grze przygotowanej przez Organizatorów. Przy okazji dzieci mogły zapoznać się bliżej z postacią naszej wybitnej Uczonej.

 

Do zobaczenia za rok !!!

"Czuwaj" !

 

 

 

 

Kino Helios Opole, III LO im. Marie Curie-Skłodowskiej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zorganizowały uroczystą premierę filmu "Maria Skłodowska Curie" w reżyserii Marie Noelle. Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła aktorka Karolina Gruszka, odtwórczyni głównej roli, z którą można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Od 3 marca 2017 r. na widzów Kina Helios czekała wystawa dotycząca życia i działalności naukowej naszej wybitnej Uczonej udostępniona przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie, którą można było oglądać do 9 marca 2017r.

Dodatkowo zorganizowano konkurs literacki na recenzję filmu o Marii Skłodowskiej-Curie skierowany do młodzieży opolskich szkół. Na konkurs wpłynęło łącznie 8 prac. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nagrodzonych prac znajdują się poniżej:

http://www.helios.pl/17,Opole/Aktualnosci/Szczegoly/id/5849/Konkurs-literacki-w-kinie-Helios%21

 

 

 

„Maria Skłodowska-Curie” to międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki. Historia niezwykłej kobiety, która nie wahała się iść za głosem serca, a dzięki inteligencji, wiedzy i nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. To również niepowtarzalna podróż w czasie do Paryża z przełomu wieków – miasta sztuki i odkryć, które zmieniały świat.

 

W roli tytułowej w filmie wystąpiła Karolina Gruszka. Partnerują jej m.in. Iza Kuna w roli Bronisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Einstein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założyciel Międzynarodowego Instytutu Fizyki oraz Daniel Olbrychski jako Emile Amagat – zagorzały przeciwnik Marii.

 

Światowa premiera filmu „Maria Skłodowska-Curie” odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W listopadzie 2016 obraz znalazł się w prestiżowym Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych – Camerimage. Natomiast 20 stycznia 2017 zastał uhonorowany najważniejszymi niemieckimi nagrodami filmowymi – Bavarian Film Awards – za najlepszą reżyserię i najlepszą scenografię.

W polskich kinach film zagości 3 marca.

 

 

 

„Maria Skłodowska-Curie” to pierwszy tak intymny portret tej niezwykłej kobiety. Będzie to opowieść o jej smutkach i radościach, chwilach triumfu, jak i porażkach nie tylko w świecie nauki, ale przede wszystkim w jej życiu prywatnym i rodzinnym. To przez ten pryzmat chcemy ukazać nieznaną dotąd twarz naszej bohaterki".Mikołaj Pokromski, producent filmu.

Chciałabym, żeby ten film pokazał niewidoczną zza pomnikowej fasady kobietę z krwi i kości; Polkę, która musiała opuścić ukochaną ojczyznę, żeby móc poświęcić się nauce; osobę targaną sprzecznościami i dylematami, ale nigdy nietracącą z oczu celu. Moim celem jest przybliżenie widzom nieznanej do tej pory, ludzkiej twarzy tej bohaterki. Chciałabym, żebyśmy po obejrzeniu tego filmu zapamiętali Marię Skłodowską-Curie nie tylko jako kobiecą ikonę nauki, czy Polkę znaną na całym świecie, lecz przede wszystkim jako inspirującą, silną kobietą – jednostkę wybitną pod każdym względem, zasługującą na podziw i godną naśladowania".Marie Noëlle, reżyserka.

Producentem jest Pokromski Studio, firma, która ma na swoim koncie europejskie koprodukcje, m.in. polsko-niemiecki projekt „Zimowy ojciec” (2011). Koproducentami są: P’Artisan Filmproduktion (Niemcy) i Sepia Production (Francja). Projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, regionalny fundusz filmowy z Krakowa: KBF – Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Łodzi: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi.

Film powstał w międzynarodowym zespole realizacyjnym: reżyseria – Marie Noëlle (Francja), zdjęcia – Michał Englert (Polska), scenografia – Eduard Krajewski (Niemcy), kostiumy – Cristobal Pidre, Florence Scholtes (Belgia), charakteryzacja – Waldemar Pokromski, Mira Wojtczak (Polska), muzyka – Bruno Coulais (Francja). Na ekranie polskim aktorom partnerują, m.in. André Wilms („Człowiek z Hawru”) i Charles Berling („Marsz pingwinów”, „Miłość po francusku”) oraz niemieccy – Sabin Tambrea („Ludwik Szalony”) i Samuel Finzi („Flemming”). Zdjęcia były realizowane od maja do lipca 2015 w Paryżu, Brukseli, Monachium oraz w Łodzi, Krakowie i Łebie.

Dystrybutorem światowym filmu jest Film Boutique (m.in. „Wałęsa” Andrzeja Wajdy). Na polskie ekrany „Marię Skłodowską-Curie” wprowadzi firma Kino Świat 3 marca 2017 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIN!!!

 

 

 

 

Obraz Polski i świata zapisany w korespondencji wielkich osobowości kultury i polityki.

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach cyklu czytane są głównie listy. Często scenariusze wzbogacane są zapiskami, fragmentami wywiadów, wspomnieniami - wydanymi, a także niepublikowanymi. Z różnorodnej korespondencji wyłania się obraz Polski i przemian, jakim uległ nasz kraj ulegał na przestrzeni wieków. Teatr Polski stara się także przekazać inny, intymny, bardziej prywatny, często niedostępny szerokiej publiczności, wizerunek wielkich osobowości naszej kultury.

 

 

Serdecznie zapraszamy do Teatru Polskiego na wydarzenie LISTY W POLSKIM: Maria Skłodowska-Curie do córek, które odbędzie się 3 marca 2017 roku o godzinie 19:30 w Sali Kameralnej.

 

 

 

Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie, jednej z największych postaci światowej nauki XX wieku, laureatki dwóch nagród Nobla do córek - Ireny i Ewy, które wychowywała sama po tragicznej śmierci męża - Piotra Curie. Pełne czułości, bogate w szczegóły z życia codziennego listy, z wojną i nauką w tle, świadczą o głębokiej relacji matki i córek.

Występują:

Ewa Domańska, Lidia Sadowa, Afrodyta Weselak

Bilety w cenie: 10zł

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!