Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”.

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

 • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
 • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.

 

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu - 1 lutego 2017 r.

Zgłoszenia prac konkursowych - od 6 lutego do 27 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu - 14 marca 2017 r.

 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki,

tel. 22 693 45 03,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje (regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie) dostępne pod linkiem na stronie

http://www.me.gov.pl/node/26899

 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem na darmowe zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia chemiczne w ramach akcji „ZIMA W MUZEUM”.

W dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz pokazy chemiczne łączące zabawę z nauką. Spróbujemy pokazać, że chemia to nie tylko nudne wzory, równania reakcji czy obliczenia chemiczne, ale fascynująca dziedzina nauki. Chcemy pokazać jak ciekawy, kolorowy (czasem nawet wybuchowy) jest świat fizyki i chemii. Prowadzone przez nas pomogą małym i dużym lepiej zrozumieć otaczający ich świat.

W dniu 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz wykład z prezentacją multimedialną pt. „Poznajemy zjawisko promieniotwórczości”. Podczas wykładu uczestnicy uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje nt. promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru przy pomocy licznika Geigera-Mullera. Dowiedzą się także jakie są skutki napromieniowania na człowieka. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania zjawiska promieniotwórczości w przeszłości i obecnie.

Wstęp na spotkania darmowy, ilość miejsc ograniczona

Prosimy o wcześniejsze zapisy:

 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

W dniu 7 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem miało zaszczyt objąć patronatem te uroczystości.

Dyrekcja Szkoły postawiła sobie za cel upowszechnienie wiedzy o postaci Marii Skłodowskiej-Curie, jej osiągnięciach, a także ukazanie w historycznym ujęciu miejsc i specyfiki czasów, w której przyszło jej żyć. Postarano się przedstawić uczniom Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy szczególne znaczenie jakim jest postać patronki dla ich małej społeczności, poprzez różnego rodzaju działania twórcze w obrębie uroczystości rocznicowych. W ramach obchodów Dnia Patrona zrealizowano kilka ciekawych i godnych pochwały przedsięwzięć.

Na początek przeprowadzono Gminny Międzyszkolny Konkurs wiedzy "150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie" dla szkół gimnazjalnych. Uczestnikami finału konkursu byli uczniowie gimnazjów Gminy Bochnia, których drużyny miały za zadanie wykonać prezentację multimedialną dotyczącą życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. Zostały one przesłane drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem do konkursu i ocenione przez jury. W finale uczestniczyło 6 najlepszych 3-osobowych zespołów szkolnych, rywalizujących ze sobą w quizie multimedialnym, którego tematyka związana była z życiem i działalnością polskiej noblistki, a także pytaniami z dziedziny fizyki i chemii.

Kolejnym ciekawym pomysłem była gra szkolna "Maria, fizyka, literatura i my". Gra oparta była na regułach gry terenowej, w której drużyny miały na terenie szkoły wykonać szereg zadań związanych z życiem szkolnym oraz postacią Marii Skłodowskiej-Curie. Obok wiedzy dotyczącej życia szkoły, uczestnicy musieli także wykazać się pomysłowością i kreatywnością. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie klas I i II gimnazjum.

Następną inicjatywą był projekt edukacyjny skierowany do najstarszych klas gimnazjalnych. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnych, ich przedstawienie oraz zorganizowanie multimedialnego quizu dla swoich młodszych kolegów. Zakres tematyczny oraz scenariusz wystąpienia był wynikiem pracy zespołów uczniowskich. Prezentacje zatytułowano: "Wynalazki XIX wieku", "Czy wiesz, że...", "Chemia wokół nas", "Paryż śladami Marii Skłodowskiej-Curie", "Kobiety w XIX wieku".

      

Z kolei uczniowie szkoły podstawowej z klas IV - VI, a także gimnazjaliści wzięli udział w zabawie "Postaw na swoją kreatywność", zabawie opartej na tzw. "Marshmallow challenge". Uczestnicy rywalizowali w dziedzinie kreatywności, a ich zadaniem było wybudowanie w określonym czasie dowolnej budowli przy wykorzystaniu słodkich pianek, makaronu i taśmy klejącej.

              

Na koniec w akcji "Malujemy Marię" uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, którzy podzieleni na zespoły twórcze tworzyli po jednej literze z imienia i nazwiska Patronki Szkoły. Na podsumowującym spotkaniu zostały litery połączone we wspólny napis i zaprezentowane wszystkim uczestnikom zmagań w Dniu Patrona Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy.

  

        

 

 Dziękujemy bardzo Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu z Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy za pomysł i realizację obchodów Dnia Patronki. Dzięki wykorzystaniu zabawy, działań twórczych i różnego rodzaju rywalizacji, w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży, przypomnieli o wybitnej postaci polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie. Wszystkim uczniom należą się ogromne brawa za zaangażowanie w przygotowaniu obchodów i serce jakie włożyli w wykonanie wszelkich prac. Laureatom Gminnego Międzyszkolnego Konkursu wiedzy "150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie" raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

 

 

* Zdjęcia z obchodów Dnia Patrona w Zespole Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łapczycy wykorzystano dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły, Jerzego Noskowiaka.

 

Kto organizuje?
Organizatorami ogólnopolskiego etapu konkursu są Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członek stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network (ECTN) oraz Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


ECTN - stowarzyszenie zrzeszające wydziały chemiczne uniwersytetów i politechnik oraz towarzystwa chemiczne z całej Europy, zajmujące się promowaniem i doskonaleniem edukacji chemicznej na poziomie szkół wyższych, jest głównym organizatorem konkursu na etapie międzynarodowym.

 

Jak chciałabyś/chciałbyś uczyć chemii?
Jak chciałabyś/chciałbyś żeby chemia była nauczana?

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?
Każdy nauczyciel chemii na dowolnym poziomie edukacji oraz studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i doktoranci kierunków chemicznych.

Co jest przedmiotem konkursu?
Konkurs multimedialnych pomocy dydaktycznych stosowanych w nauczaniu chemii.

Multimedialne pomoce dydaktyczne są rozumiane jako źródła wiedzy wielokrotnego użytku, wspierającymi aktywne i innowacyjne uczenie się służące prezentacji treści nauczania, wyjaśniające różne pojęcia, zależności i procesy. Mogą to być pomoce wykonane w programie PowerPoint, interaktywne aplikacje, filmy, mapy myśli itp. Pomoc można przygotować w języku polskim lub angielskim.

Kiedy należy przesyłać prace/pomoce dydaktyczne na konkurs?
Pomoce można przesyłać do 15 stycznia 2017 roku.

Każda z pomocy powinna zostać nazwana w następujący sposób:

NAZWISKOPIERWSZEGOAUTORA_NAZWASZKOŁYLUBUNIWERSYTETU_TYPPOMOCY_PL

Pomoce muszą zostać przesłane na adres (po wcześniejszym zalogowaniu):

http://econsc.chem.auth.gr/contest/

Etap krajowy:
Spośród wszystkich przesłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace przez specjalnie do tego powołany zespół. Głosujący oceniając pracę będą brali pod uwagę poprawność merytoryczną, aktualność i przejrzystość treści chemicznych oraz innowacyjność pomocy dydaktycznej.
Pomoce dydaktyczne z największą liczbą uzyskanych głosów w kraju wejdą do etapu międzynarodowego. Prace te muszą zostać przygotowane w angielskiej wersji językowej przez autorów z pomocą koordynatora krajowego.


Etap międzynarodowy:
W fazie międzynarodowej odbędzie się głosowanie online pod adresem: http://econsc.chem.auth.gr/contest/
Głosowanie to trwa do 15 lutego 2017 roku.

Spośród prac finałowych, 3 najlepsze pomoce dydaktyczne zostaną wybrane przez jury składające się z krajowych koordynatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące parametry:

 • Głosy w fazie międzynarodowej – 20%
 • Innowacyjność prezentacji – 30%
 • Przejrzystość prezentacji – 20%
 • Poprawność merytoryczna - 30%

 

3 najlepsze pomoce naukowe zostaną wybrane przez komisję do końca lutego 2017 roku.
Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają tablety Android ufundowane przez European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Wszystkie pomoce dydaktyczne zostaną przesłane do repozytorium zarządzanego przez European Chemistry Thematic Network. Wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do repozytorium w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza trwałe przeniesienie materialnych praw autorskich na rzecz ECTN. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dowolnego wykorzystania przesłanych przez uczestników konkursu prac.

 

W imieniu organizatorów konkursu zaprasza:
dr Małgorzata Krzeczkowska – koordynator krajowy

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem

organizuje podczas Ferii Zimowych 2017 w Warszawie

INTENSYWNY KURS MATURALNY Z CHEMII

 

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2017,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

 Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 5 w Warszawie.

 

Kiedy?

Intensywny kurs maturalny z chemii przeprowadzony będzie podczas Ferii Zimowych w dniach 13 - 17 oraz 20 - 24 luty 2017 r. i będzie obejmował w sumie 20 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą. Spotkania będą odbywały się codziennie o godz. 10:00 przez 5 dni w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (z przerwą).

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych, tak aby potrafili sformułować odpowiedź w sposób prawidłowy i wyczerpujący.

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Postaramy się, aby zajęcia odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu (brutto)
Jednorazowa za cały kurs     (10 spotkań przez 2 tygodnie, 20 godzin lekcyjnych) 400 zł
W dwóch ratach 2 x 225 zł

 

Warunki zapisu:

Zapisy na kurs będą możliwe od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępna TUTAJ), a następnie wysłać jej skan drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Kurs maturalny 2017".
 2. po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów (przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego), należy dokonać wpłaty przelewem na konto (poprzez internet, w banku lub na poczcie):

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas S.A.

Nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

             z dopiskiem: "Kurs maturalny 2017"

       3. wysłać dowód wpłaty na konto drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Kurs maturalny 2017 - potwierdzenie".

 

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie.

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 - 16:30 pod numerem: (22) 831 80 92

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem Intensywnego Kursu Maturalnego z Chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 W dniach 24 września - 2 października 2016 r. odbył się w stolicy największy festiwal naukowy w Polsce i jeden z największych w tej części Europy. Przez ponad tydzień dla wszystkich zainteresowanych otworzyły swoje drzwi szkoły wyższe i instytuty badawcze, ale także wiele instytucji i towarzystw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Podczas festiwalu można było spotkać się i porozmawiać ze znanymi i cenionymi polskimi naukowcami, ludźmi, dla których nauka jest pasją, sposobem na życie, źródłem inspiracji. W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbył się już po raz dwudziesty.

W ramach festiwalu w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyły się lekcje dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, a także spotkania weekendowe dla starszych odbiorców.

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem zaproponowało dwa rodzaje lekcji festiwalowych. Pierwszą były wykłady z pokazem dr Sylwii Noga pt. "Kolorowy zawrót głowy", podczas którego młodzi adepci dowiedzieli się, że chemia to nie tylko skomplikowane wzory i równania, ale również cała paleta barw, to gra kolorów. Wyjaśniono co to właściwie jest kolor i jak powstaje. Podjęto próbę wytłumaczenia dlaczego liść jest zielony, śnieg biały a węgiel czarny. Omówiony został także wpływ środowiska na zmianę barwy różnorodnych substancji chemicznych.

   

 

Podczas drugiej lekcji również w formie wykładów z pokazem pt. "Produkty spożywcze okiem chemika" przygotowanej przez dr Sylwię Noga z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe składniki spożywcze. Omówione zostały ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach spożywczych, np. wykrywano białko w twarogu, glukozę w soku jabłkowym czy skrobię w ziemniaku i mące.

   

   

 W organizacji tegorocznego Festiwalu Nauki pomagał także współpracujący z Muzeum od wielu lat niezastąpiony warszawski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Doktoranci wspomnianej placówki przeprowadzili pokazy m.in. dla szkół podstawowych pt. "W laboratorium chemika". Podczas pokazu zaprezentowane zostały proste doświadczenia chemiczne, które skupiały się na efektownych barwnych reakcjach. W pokazie wykorzystana została także instalacja - boks rękawicowy, czyli stanowisko, w którym pracuje się z izotopami promieniotwórczymi. Prowadzący opowiedzieli o pracach w nim prowadzonych, natomiast dzieci mogły samodzielnie wypróbować instalację. Wewnątrz boksu znajdowały się różne elementy: klocki, naczynia z wodą, małe przedmioty, a dzieci miały za zadanie wykonać z nimi nieskomplikowane czynności. Dodatkowo prowadzący opisali działanie i zastosowanie bramki dozymetrycznej, natomiast chętne osoby mogły skontrolować i wykryć powierzchniowe skażenie dłoni i obuwia radionuklidami.

  

 

 

 Z kolei dla szkół gimnazjalnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaproponował pokazy pt."Promieniowanie wokół nas". Podczas pokazu zaprezentowane zostały zamknięte źródła promieniowania jonizującego alfa, beta i gamma o małej aktywności. Prowadzący opowiedzieli o rodzajach promieniowania, jego przenikliwości, zasięgu i sposobach wykrywania, a także o możliwości zastosowania radioizotopów w diagnostyce i terapii nowotworowej. Ponadto pokazane zostały uczniom przedmioty spotykane w codziennym życiu i przy użyciu liczników promieniowania Eko-C mierzony był poziom ich promieniowania. Zainteresowani uzyskali również informacje nt. zjawiska promieniowania tła oraz usłyszeli o zagrożeniach, dawkach pochłoniętych i poziomie naturalnego promieniowania. Na koniec osoby prowadzące zajęcia opisali działanie i zastosowanie bramki dozymetrycznej, natomiast chętne osoby mogły także skontrolować i wykryć powierzchniowe skażenie dłoni i obuwia radionuklidami.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach w tygodniu zaproponowano spotkania weekendowe w formie wykładów. W dniu 24 września 2017 r. dr inż. Patryk Wojtowicz z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej wygłosił wykład pt. "Energetyka jądrowa", w ramach którego przedstawiono podstawowe informacje na temat budowy i działania elektrowni jądrowej. Omówione zostały również nowe technologie i generacje reaktorów jądrowych. Uczestnicy wykładu mieli okazję dowiedzieć się jakie zalety mają reaktory jądrowe generacji III+ takie jak na przykład reaktor EPR francuskiej firmy AREVA, który według programu polskiej energetyki jądrowej ma być budowany w Polsce. Słuchacze wykładu zostali również zapoznani z technologią reaktorów jądrowych IV generacji, które obecnie istnieją tylko w skali laboratoryjnej.

 

                                          

Dnia 1 października odbyło się kolejne spotkanie weekendowe w ramach Festiwalu Nauki. Był to wykład pt. "Nanocząstkowa walka z nowotworami" wygłoszony przez mgr Łucję Dziawer. Podczas prelekcji słuchacze zdobyli wiedzę nt. nanocząstek jako narzędzi umożliwiających zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Nanocząstki są strukturami, które potencjalnie mogą same leczyć lub być nośnikiem dla innych leków przeciwnowotworowych. Przykładowo odpowiednio zaprojektowane nanocząstki multifunkcjonalne są w stanie dostarczyć lek bądź kilka leków do pożądanego miejsca dając jednocześnie możliwość monitorowania przebiegu terapii. Ponadto połączenie wyjątkowych właściwości nanocząstek  z promieniowaniem jonizującym może być przełomowe w leczeniu nowotworów. Mały rozmiar nanocząstek pozwalający na precyzyjne dotarcie w chorobowo zmienione miejsce połączony z dużą skutecznością wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego w niszczeniu DNA może sprawić, że szanse pacjenta na walkę z chorobą znacznie wzrosną.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Nauki nasze Muzeum odwiedziło ok. 500 osób. Serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie wszystkim prowadzącym pokazy oraz wykłady, a uczestnikom spotkań za liczną obecność, która jest dowodem na to, jak ważną rolę pełni nasza działalność edukacyjna wśród młodego pokolenia.

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem zaprasza na wystawę czasową

pt. „Profesor Józef Hurwic (1911 – 2016) – polski fizykochemik i popularyzator nauki”

 

 

Ekspozycja poświęcona jest życiu i działalności prof. Józefa Hurwica, Prezesa Seniora PTChem oraz Członka Honorowego PTChem, a także inicjatora i organizatora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem w Warszawie, który zmarł w lipcu tego roku w wieku 105 lat. Na wystawie przedstawione zostały pamiątki po prof. Hurwicu, m.in. odbitki jego artykułów, karty noworoczne, które profesor sam projektował, książka z dziełami zebranymi Marii Skłodowskiej - Curie z autografem jej córki Ireny, a także korespondencja ze sławnymi osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury.

 

   

 

 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie PTChem.

 

Wystawa czasowa będzie udostępniona dla zwiedzających w budynku Muzeum do 30 listopada 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2017,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • dla uczniów klas 2, którzy chcą już przygotować się do matury 2018,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 5 w Warszawie.

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym i będzie obejmował 96 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w piątki o godz. 17:00 oraz w soboty o 9:30) od połowy października 2016 do pierwszego tygodnia kwietnia 2017.

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązywania. Dodatkowo po każdym dziale przeprowadzane będą regularne sprawdziany, aby można było ocenić swoje postępy. Taki sposób prowadzenia kursu gwarantuje sukces na maturze.

W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Lekcje będą odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

 

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu z chemii brutto
Jednorazowa 1 100 zł
W dwóch ratach 2 x 600 zł

 

Warunki zapisu:

W celu zapisania się na kurs należy zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie zgłoszenia przez osobę zainteresowaną. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty), po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów, w którym przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego i warunków dokonania

 Zapisy na kurs będą możliwe do 30 września 2016 r., opłatę za kurs na konto należy uiścić do 5 października 2016r.

Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie (min. 15 osób).

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem kursu przygotowawczego do matury z chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!