Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem zaprasza na wystawę czasową

pt. „Profesor Józef Hurwic (1911 – 2016) – polski fizykochemik i popularyzator nauki”

 

 

Ekspozycja poświęcona jest życiu i działalności prof. Józefa Hurwica, Prezesa Seniora PTChem oraz Członka Honorowego PTChem, a także inicjatora i organizatora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie PTChem w Warszawie, który zmarł w lipcu tego roku w wieku 105 lat. Na wystawie przedstawione zostały pamiątki po prof. Hurwicu, m.in. odbitki jego artykułów, karty noworoczne, które profesor sam projektował, książka z dziełami zebranymi Marii Skłodowskiej - Curie z autografem jej córki Ireny, a także korespondencja ze sławnymi osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury.

 

   

 

 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie PTChem.

 

Wystawa czasowa będzie udostępniona dla zwiedzających w budynku Muzeum do 30 listopada 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza na

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2017,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
 • dla uczniów klas 2, którzy chcą już przygotować się do matury 2018,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

 

Gdzie?

Kurs dla maturzystów z chemii prowadzony będzie w budynku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przy ul. Freta 5 w Warszawie.

 

O zajęciach

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane najważniejsze treści zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego rozwiązywania maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym i będzie obejmował 96 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcą.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w piątki o godz. 17:00 oraz w soboty o 9:30) od połowy października 2016 do pierwszego tygodnia kwietnia 2017.

Kurs będzie miał formę mieszaną, na którą składają się: wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu, ćwiczenia oraz rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast cześć ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zapoznają się z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązywania. Dodatkowo po każdym dziale przeprowadzane będą regularne sprawdziany, aby można było ocenić swoje postępy. Taki sposób prowadzenia kursu gwarantuje sukces na maturze.

W ramach zajęć Uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały kursowe w formie papierowej: testy, arkusze maturalne z ubiegłych lat i inne.

Lekcje będą odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania się do matury.

 

Program kursu:

W trakcie prowadzonego kursu przygotowującego do matury z chemii realizowane będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe obliczenia chemiczne (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji, stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów);
 • budowa atomu a układ okresowy;
 • wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • przemiany jądrowe;
 • kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień dysocjaji, pH, hydroliza, wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe, teorie kwasów i zasad);
 • reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • podstawy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.

 

Cena kursu:

Płatność Cena kursu z chemii brutto
Jednorazowa 1 100 zł
W dwóch ratach 2 x 600 zł

 

Warunki zapisu:

W celu zapisania się na kurs należy zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie zgłoszenia przez osobę zainteresowaną. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata przelewem na konto bankowe (całości kwoty lub pierwszej raty), po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od organizatorów, w którym przesłane będą szczegółowe informacje dotyczące kursu maturalnego i warunków dokonania

 Zapisy na kurs będą możliwe do 30 września 2016 r., opłatę za kurs na konto należy uiścić do 5 października 2016r.

Organizatorzy kursu zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie (min. 15 osób).

 

Informacje o prowadzących kurs:

 • mgr Magdalena Rejnis-Strzelak

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU) (Karlsruhe, Niemcy) oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) (Sacley oraz Marcoule, Francja). Miała okazję uczyć zarówno gimnazjalistów, licealistów jak i studentów. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m.in. w organizację pokazów podczas warszawskich Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki i Pikników Naukowych).

 • mgr Edyta Cędrowska

absolwentka Wydziału Chemii i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Tajniki nanotechnologii, chemii jądrowej i medycyny nuklearnej zgłębiała w trakcie staży na yhe University of Oxford (Wielka Brytania), the University of Missouri (Columbia, Stany Zjednoczone) i Swiss Federal Institute of Technology (Szwajcaria). Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum i studentami. Co roku stara się zarazić uczniów swoją pasją do chemii wykonując ciekawe i efektowne eksperymenty chemiczne w trakcie Nocy Muzeów, Festiwalu Nauki oraz Pikników Naukowych.

 

Organizatorem kursu przygotowawczego do matury z chemii jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

 serdecznie zaprasza na dwa wykłady w ramach XX Festiwalu Nauki 2016

 

W dniu 24 września 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum ul. Freta 5 w Warszawie odbędzie się wykład dr inż. Patryka Wojtowicza pt. „Energetyka jądrowa”. Podczas spotkania zainteresowani uzyskają podstawowe informacje na temat budowy i działania elektrowni jądrowej. Omówione zostaną także nowe technologie i generacje reaktorów jądrowych.

 

W dniu 1 października 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się wykład mgr Łucji Dziawer pt. „Nanocząstkowa walka z nowotworami”. Podczas prelekcji słuchacze zdobędą wiedzę nt. nanoczątek jako narzędzi umożliwiających zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Nanoczątki są strukturami, które potencjalnie mogą same leczyć lub być nośnikiem dla innych leków przeciwnowotworowych. Przykładowo odpowiednio zaprojektowane nanoczątki multifunkcjonalne są w stanie dostarczyć lek bądź kilka leków do pożądanego miejsca dając jednocześnie możliwość monitorowania przebiegu terapii.

 

Wstęp na wykłady darmowy, ilość miejsc ograniczona

wcześniejsze zapisy drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 lipca 2016 roku zmarł w wieku 105 lat

 

 

  Profesor Józef Hurwic

 

Prezes Senior PTChem oraz Członek Honorowy PTChem,

      inicjator i organizator Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie


 

                   Najbliższym Zmarłego

 

                     składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

                     Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16.00,

                       w krematorium Pere Lachaise w Paryżu

 

 

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC

 

 

                     

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum. 

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.


Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

         

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem na darmowe zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia chemiczne w ramach akcji „LATO W MUZEUM”.

 

W dniu 20 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz pokaz chemiczny łączący zabawę z nauką. Spróbujemy pokazać, że chemia to nie tylko nudne wzory, równania reakcji czy obliczenia chemiczne, ale fascynująca dziedzina nauki. Chcemy pokazać jak ciekawy, kolorowy (czasem nawet wybuchowy) jest świat fizyki i chemii.

W dniu 21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się "Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Starym i Nowym Mieście", podczas którego zainteresowani dowiedzą się m.in. którędy młoda Maria Skłodowska lubiła chodzić na spacery, z jakimi miejscami w Warszawie była związana, w których warszawskich hotelach nudziła się słynna uczona podczas wystawnych balów.

W dniu 27 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum oraz wykład z prezentacją multimedialną pt. „Poznajemy zjawisko promieniotwórczości”. Podczas wykładu uczestnicy uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje nt. promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru przy pomocy licznika Geigera-Mullera. Dowiedzą się także jakie są skutki napromieniowania na człowieka. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania zjawiska promieniotwórczości w przeszłości i obecnie.

 

Wstęp na spotkania darmowy, a ilość miejsc ograniczona

Prosimy o wcześniejsze zapisy:

 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 W dniu 14 maja 2016r. (sobota) odbyła się XIII edycja stołecznego święta kultury, sztuki i nauki. Do udziału w tegorocznej edycji włączyło się ponad 250 instytucji, które ciekawym programem zachęcały miłośników nocnego zwiedzania. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny uczestniczyło w tym ważnym wydarzeniu. W organizacji imprezy pomagał współpracujący z nami od wielu lat warszawski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

 

 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował ciekawe wizualnie doświadczenia chemiczne ilustrujące podstawowe reakcje chemiczne. Ponadto w części programu dotyczącej promieniowania uczestnicy mieli możliwość samodzielnego zmierzenia przy pomocy licznika ECO-C poziomu promieniowania wybranych soli i minerałów promieniotwórczych (m.in. ruda uranowa, lawa wulkaniczna, sól kuchenna dietetyczna oraz sól zawierająca chlorek potasu), które naturalnie występują w środowisku oraz w ludzkim organizmie. Pokaz miał na celu uzmysłowienie zwiedzającym, że promieniowanie naturalne towarzyszy nam na każdym kroku i nie należy się go obawiać.

                          

                                               

Dodatkowo zwiedzającym zaprezentowano sprzęt, jaki wykorzystywany jest do kontroli pracowników laboratoriów radioizotopowych, czyli bramkę dozymetryczną. Chętne osoby mogły wykryć skażenie własnych dłoni i obuwia radionuklidami przy pomocy wspomnianego urządzenia. Dodatkowo dla dzieci czekał glow-box, czyli stanowisko, w którym pracuje się z izotopami promieniotwórczymi.

                        

                                                           

Ważnym punktem pokazu była prezentacja instalacji pokazującej wykorzystanie promieniowania jonizującego w walce z nowotworami. Zwiedzający mogli dowiedzieć się wielu informacji nt. nowoczesnej metody radioembolizacji, czyli metody stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów wątroby. Powszechnie stosowanymi metodami do walki z nowotworem wątroby są: interwencja chirurgiczna, chemioterapia i radioterapia. Metody te, oddziaływują na zmiany nowotworowe, ale również na sąsiednie tkanki oraz narządy. Metoda radioembolizacji polega na wstrzyknięciu pewnych mikrosfer ceramicznych znakowanych β-promieniotwórczym izotopem Y-90 bezpośrednio do guza poprzez tętnicę wątrobową.

               

Quizy i konkursy zorganizowane przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Dotyczyły one głównie życia i dokonań naukowych naszej wybitnej Uczonej, ale także podstawowych zagadnień związanych z promieniotwórczością. Furorę robiła gra "Znajdź różnicę", w której uczestnicy mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość i odszukać różnice występujące między dwoma zdjęciami Marii Skłodowskiej-Curie. Ostatecznie w naszych konkursach wzięło udział ponad 300 uczestników, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Każdy z nich był zwycięzcą i wygrał nagrody książkowe lub gadżety.

                           

                                                     

W tym roku odwiedziło nas ponad 700 osób. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji Nocy Muzeów pasjonaci Marii Skłodowskiej-Curie jak i chemii również nas nie zawiodą.

   

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE W PRZYSZŁYM ROKU!!!

 

 

 

23 maja swoje 105. urodziny obchodzić będzie Profesor Józef Hurwic, Prezes Senior PTChem oraz Członek Honorowy PTChem, inicjator i organizator Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. J.Hurwic w wieku 95 lat

 

 Prof. Józef Hurwic (ur. 23 maja 1911 w Warszawie) to polski fizykochemik, popularyzator nauki, członek honorowy Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Paryżu (od 1985), Francuskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1960), Francuskiego Towarzystwa Chemii Fizycznej (od 1970), członek Prezydium Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Komitetu do Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej (w latach 1958-1968), a także członek polskich i międzynarodowych komisji do spraw nauczania (m.in. w UNESCO), jak również członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1947, jego wiceprezes w latach 1953-1954 i 1957-1963, prezes 1964-1967, członek honorowy od 1986 roku.

 

 Prof. Hurwic jest doskonałym popularyzatorem nauki, autorem wielu książek, recenzji i artykułów o polskich uczonych: m.in. o Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierzu Fajansie, Wojciechu Świętosławskim. Dzięki tym publikacjom rozwiano wiele mitów i wyjaśniono wiele niejasności dotyczących np. naszej dwukrotnej noblistki. Można spokojnie nazwać prof. Hurwica najlepszym na świecie znawcą i popularyzatorem wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie. Jego zasługą było zorganizowanie w 1967 roku w Warszawie, w miejscu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16, muzeum poświęconego jej osobie. Zadbał o to, aby mieściło się tam także biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Otwarcie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie: Józef Hurwic z Ewą Curie-Labouisse - córką Marii

Należy podkreślić także zasługi prof. Hurwica na różnych polach polskiej nauki. Dzięki Jubilatowi wyrosło kilka pokoleń Polaków wychowanych na literaturze „Problemów”, miesięcznika popularnonaukowego, którego redaktorem naczelnym był On w latach 1948-1968. W tym czasie pismo to było niezwykle ważne dla młodej, polskiej inteligencji, bez wahania można je określić mianem kultowego. Drukowali w nim swoje teksty nie tylko uczeni, ale także poeci, pisarze, publicyści: m.in. Julian Tuwim (bliski przyjaciel Jubilata), Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Paweł Jasienica; w pionie naukowym na przykład Kazimierz Ajdukiewicz, Władysław Tatarkiewicz, Stanisław Lorentz i wielu innych.

 Wielkie zasługi Profesora należy przypomnieć także w zakresie działalności naukowej, akademickiej i dydaktycznej. Jubilat był dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1962-1968. Był też niezwykłym pedagogiem, w przeciwieństwie do innych szacownych profesorów miał bardzo dobry i bezpośredni kontakt z młodzieżą, bywał na spotkaniach studenckich i czynnie uczestniczył w życiu akademickim. Wykłady prof. Hurwicq cieszyły się olbrzymim powodzeniem wśród studentów, przez których był bardzo lubiany. Był promotorem 13 prac doktorskich, autorem lub współautorem ok. 100 prac naukowych z chemii fizycznej i fizyki, ok. 100 prac z historii nauki, a także wielu wydawnictw książkowych.

                                       

 Na polu badawczym zajmował się dielektrochemią: wyznaczaniem stałej dielektrycznej, pomiarami momentów dipolowych w kontekście poznania budowy cząsteczek organicznych, a także badaniami oddziaływań międzycząsteczkowych. Równolegle zajmował się historią budowy materii od końca XIX w., głównie biografistyką (Dmitrij Mendelejew, Maria Skłodowska-Curie i Kaziemierz Fajans).

Niestety wszystkie liczne prace i funkcje pełnione w Warszawie w 1968 r. Józef Hurwic był zmuszony przerwać – sytuacja polityczna w kraju zmusiła Go do emigracji z Polski. Wyjechał wówczas do Francji, gdzie w 1969 r. został zatrudniony na Universite de Provence w Marsylii jako profesor chemii fizycznej, na specjalnie dla niego utworzonym stanowisku kierownika Zakładu Dielektrochemii. Stanowisko to piastował aż do momentu przejścia na emeryturę w 1979 r. Na szczęście prof. Hurwic nie zerwał kontaktu z krajem. Od 1981 r. Jubilat przyjeżdżał tu niemal co roku biorąc udział w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego, czynnie uczestniczył w sesjach naukowych.

Obecnie jest na emeryturze i mieszka w Paryżu.

 

Dostojnemu Jubilatowi życzymy zdrowia,
pogody ducha i wszelkiej pomyślności na dalsze długie lata!