W dniach 6-9 listopada 2017r odbyła się konferencja z okazji 150-tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie MSC2017 „Medicina-Scientia-Cultura” zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Warszawską Operę Kameralną. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Rektorzy wymienionych uczelni, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Pierwszy dzień konferencji, poświęcony spuściźnie noblistki na polu medycyny, odbył się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 6 listopada 2017 roku. W auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym zasiedli m.in.: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński wraz z Prodziekanami dr hab. Joanną Kolmas, dr hab. Marcinem Sobczakiem, dr hab. Piotrem Lulińskim. Szczególnie gorąco przywitana została prof. Bożenna Gutkowska – pełniąca funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1987-1993, a w latach 1996-1999 funkcję Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie. Konferencji przewodniczył prof. Wiesław W. Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Na Sali obecnych było około 80 słuchaczy. Otwarcia konferencji dokonał Rektor prof. Mirosław Wielgoś. Witając gości oraz gratulując organizatorom przygotowania konferencji, rektor wyraził nadzieję, że niecodzienna formuła konferencji pobudzi jej uczestników do refleksji nad dokonaniami jednej z najwybitniejszych kobiet w nauce – laureatki Nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1903 rok) oraz z dziedziny chemii (1911 rok). Prof. Wiesław W. Jędrzejczak podkreślił natomiast ogromne znaczenie osiągnięć naukowych i zdolności organizacyjnych Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju polskiej medycyny, czego przykładem był założony w 1932 roku Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Podczas modułu: Medicina wysłuchaliśmy następujących wykładów: „Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp” prof. Mariusza Ratajczaka (Warszawski Uniwersytet Medyczny / James Graham Brown Cancer Center, Uniwersytet Louisville, Louisville, USA), „Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny” prof. Jacka Fijutha (Łódzki Uniwersytet Medyczny / Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie), „Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?” prof. Andrzeja Deptały (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zwieńczeniem części panelowej była dyskusja pt. „Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…” prowadzona przez Karolinę Głowacką z radia TOK FM. W dyskusji wzięli udział: przewodniczący, prelegenci i prof. Paweł Kukołowicz, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Konferencji towarzyszyły wystawy: „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie” oraz „Piękniejsza strona Medicina – Scientia – Cultura w miniaturze portretowej” autorstwa dr med. Jacka Bojakowskiego.

Kolejnego dnia, konferencja przemieściła się do Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, gdzie odbył się panel „Scientia”. Na popołudniowe wykłady przybyło około 300 słuchaczy z kraju i zagranicy. Sesję otworzyła dr hab. inż. Izabela Madura - wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i koordynatorka konferencji a poprowadził ją dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek. Obecnością swoją zaszczycił konferencję Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt oraz wybitni profesorowie z różnych uczelni polskich i zagranicznych. Wśród publiczności było wielu studentów różnych wydziałów uczelni warszawskich. Na wstępie nastąpiła uroczysta prezentacja znaczka Poczty Polskiej upamiętniającego 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, który właśnie tego dnia został wprowadzony do obiegu. Naukową część rozpoczął Prof. Jerry L. Atwood z Uniwersytetu Missouri w Columbii, USA, który opowiedział o przyszłość terapii farmakologicznych z zastosowaniem kapsuł supramolekularnych. Prof. Nicole J. Moreau (członek Komitetu Wykonawczego ICSU, członek Francuskiego Komitetu Międzynarodowych Związków Naukowych (COFUSI), członek zarządu Francuskiego Towarzystwa Chemicznego) nawiązała do ważnego tematu gender w nauce pytając „Co mogłoby zmotywować młodą dziewczynę do zastania naukowcem?”, wpisując się w promowany przez Politechnikę Warszawską, MNiSW i MEN program „Dziewczyny na Politechniki”. Wysłuchano również wykładu wybitnego fizyka z Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) Prof. Yuri Oganessiana, badacza superciężkich pierwiastków, z których 118 nazwano jego imieniem. W trakcie przerwy kawowej uczestnicy mogli podziwiać wystawy „Maria Skłodowska-Curie w 150. Rocznicę Urodzin: Odkrywanie Ciekawe Niesłychanie” oraz EYCN Photochimica 2017 „Radioactivity” przygotowane odpowiednio przez Bibliotekę Politechniki Warszawskiej i Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Dużej Auli znalazły się również stanowiska sponsorów z branży chemicznej i farmaceutycznej oraz partnerów wydarzenia(m.in. Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Unijnych oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Po przerwie, nadal liczna publiczność wysłuchała fenomenalnego wykładu Prof. Ady Yonath z Instytutu Naukowego Weitzmanna (Izrael), laureatki Nagrody Nobla z Chemii w 2009 r. Na koniec, prof. Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator nauki, poprowadził dyskusję pt. „Rola nauki i naukowców w społeczeństwie” w której oprócz zaproszonych wykładowców udział wziął prof. Zygmunt Derewenda (University of Virginia), prof. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk) oraz prof. Urszula Domańska (Wydział Chemiczny PW oraz Instytut Chemii Przemysłowej). Należy dodać, że zaproszeni goście uczestniczyli w godzinach porannych w spotkaniu w Pałacu Staszica zorganizowanym przez prof. Janusza Lipkowskiego, prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, partnera wydarzenia.

Następnie, w dniu 8 listopada na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przyglądano się społeczno-kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania kobiet w nauce (moduł Cultura). Merytorycznie panel organizowany był przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, a poprowadziła go dr Renata Hryciuk. W trakcie sesji, na którą przybyło około 150 osób, wysłuchano pięciu prelekcji. Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historii kobiet przedstawiła dr Agnieszka Janiak-Jasińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie dr hab. Grażyna Kubica (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) postać Marii Skłodowskiej zestawiła z wybitnymi antropolożkami z tamtych czasów, w szczególności Marią Czaplicką. Kariery naukowe kobiet w ujęciu socjologicznym przedstawiła dr hab. Izabela Wagner-Saffray z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zadając pytanie „Jak wyglądałaby droga naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w XXI wieku?”. Nawiązanie do współczesności oraz popkulturowego znaczenia naszej wybitnej noblistki przedstawiała dr hab. Iwona Kurz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie zatytułowanym „Mario, ależ Ty dzisiaj promieniujesz. Maria Curie-Skłodowska we współczesnym dyskursie wizualnym”. W kontynuacji tematu zaprezentowana została „Maria Wyklęta. Od emigracji do popkultury. Portret kobiety z Warszawą w tle” w wykładzie Sylwii Chutnik, znanej pisarki i dziennikarki oraz doktorantki Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W podsumowaniu odbyła się burzliwa dyskusja z udziałem publiczności, gdzie wypowiadali się zarówno fizycy, chemicy jak i autorzy książek o Marii Skłodowskiej-Curie (w tym również goście z Francji, Rosji i Brazylii, dla których organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne).

Zwieńczeniem trzydniowej konferencji była Gala Urodzinowa, której gospodarzem była Politechnika Warszawska. W elegancko przygotowanej Dużej Auli zebrało się około 450 gości, zarówno ze świata nauki, samorządów, ambasad i ministerstw. Galę poprowadziła koordynatorka i pomysłodawczyni konferencji, dr hab. inż. Izabela Madura z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gośćmi honorowymi byli Prof. Hélène Langevin-Joliot i Prof. Pierre Joliot, wnuki Marii Skłodowskiej-Curie. Przedstawili oni swoje opinie na tematy poruszane podczas trzech dni konferencji zachęcając naukowców do skupienia się nad istotą badań a nie pogoni za liczbą publikacji i punktami w dorobku. Ubolewali, że dalej nie ma parytetów w świecie wyższych funkcji na uczelniach, aczkolwiek do czasów Marii nie należy się obecnie odnosić. Przedstawiciele Poczty Polskiej wręczyli gościom elegancko oprawione znaczki upamiętniające 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie uczestnicy Gali mogli podążyć w świat Marii Skłodowskiej-Curie w multimedialnym pokazie tańca przygotowanym we współpracy z Muzeum MSC w Warszawie. Po przerwie uczestnicy mogli wysłuchać XL Symfonii Prof. Benedykta Konowalskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego zatytułowanej „W poszukiwaniu eliksiru życia – symfonia dla Marii i Piotra Curie” wykonanej przez Warszawską Operę Kameralną pod batutą Janusza Przybylskiego z udziałem Bożeny Bujnickiej (sopran) oraz Chaorana Zuo (tenor). Była to światowa prapremiera, a obecnością swoją zaszczycił kompozytor dzieła. Uroczystość spotkała się z dużą aprobatą wszystkich uczestników.

6 listopada - Medicina

7 listopada - Scientia

8 listopada - Cultura

9 listopada - gala

Z okazji 50-lecia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz 150. rocznicy urodzin Uczonej, w dniu 9 listopada 2017 roku w siedzibie Muzeum odbyła się kameralna uroczystość. Gośćmi honorowymi była najbliższa rodzina naszej Noblistki: prof. Hélène Langevin-Joliot (wnuczka Marii), prof. Pierre Joliot (wnuk Marii) z żoną, Jadwiga Szuprowicz – wnuczka Józefa Skłodowskiego (brata Marii) z córką, Hanna Karczewska – prawnuczka Heleny Skłodowskiej-Szalay (siostry Marii) wraz z mężem, Dyrektor Muzeum Curie w Paryżu Renaud Huynh oraz Natalie Pigeard. Zaproszonych gości przywitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Jerzy Błażejowski. Następnie odbył się występ artystyczny kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Kustosz Muzeum Małgorzata Ewa Rosen  przedstawiła historię powstania i działalności Muzeum na przestrzeni pięćdziesięciu lat oraz zaprezentowała ekspozycję stałą i najważniejsze pamiątki należące do rodziny Skłodowskich. Było to wyjątkowe, pełne wzruszeń spotkanie. W 150. rocznicę narodzin naszej wielkiej Uczonej, potomkowie rodziny Skłodowskich spotkali się w tym właśnie domu, gdzie 7 listopada 1867 roku przyszła na świat Maria Skłodowska-Curie.

W dniu 8 listopada 2017 r. w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie odbyła się prezentacja książki pt."Maria Skłodowska-Curie we własnej osobie” oraz wystawy „Polka w Paryżu” autorstwa hiszpańskich badaczek Belen Yuste i Sonnii Rivas-Caballero. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Hiszpanii w Polsce i Rocaviva Eventos. Gości przybyłych na uroczystość powitał Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego  prof. Piotr Bałczewski.
Wystawa w języku angielskim "Polka w Paryżu" dostępna jest dla zwiedzających od 8 listopada do 11 grudnia 2017 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w  Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

Obchody 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Montevideo zaszczycił prezydent Wschodniej Republiki Urugwaju, Tabaré Vázquez – „Maria Curie zapłaciła życiem za miłość do nauki”.

W zorganizowanych przez Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczystościach rocznicowych na placu im. Mme. Curie i w Audytorium im. Nelly Goiti udział wzięli też przedstawiciele rządu, w tym minister edukacji kultury Dr. María Julia Muñoz, prezydent miasta stołecznego Montevideo Inż. Daniel Martinez, dyplomaci, naukowcy, urugwajska Polonia i przyjaciele Polski.

Prezydent Urugwaju – lekarz z wykształcenia – podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie dokonań Marii Skłodowskiej-Curie dla współczesnej nauki oraz jej wyjątkową rolę inicjatorki ważnych przemian społecznych, przykładu i inspiracji dla kolejnych pokoleń kobiet na całym świecie.

Ambasadę RP w Buenos Aires reprezentował konsul Michał Świetlik, który w swoim wystąpieniu rozwinął polskie wątki. Ambasador Francji, pan Philippe Bastelica oraz pani Dziekan Wydziału Chemii Urugwajskiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Dr. Hab. Maria H. Torre również wygłosili prezentacje.

Uroczystości zamknął koncert chopinowski w wykonaniu urugwajskich artystów – absolwentów polskich uczelni muzycznych, Luisa Pereza Aquino i Elidę Gencarelli oraz inauguracja wystawy "Maria i świat" przygotowanej przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie oraz Muzeum Curie w Paryżu.

Liczne środki masowego przekazu rozpowszechniły informację o uroczystościach odbytych w Montevideo w dniach 1-ego i 8-ego listopada 2017 roku.

W dniu 7 listopada 2017 roku w Paryżu rozpoczęły się obchody 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. O godz. 11.30 w Panteonie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.” Maria Curie, kobieta w Panteonie”, którą można będzie obejrzeć do 4 marca 2018 roku. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Curie w Paryżu a na wystawie prezentowane są oryginalne dokumenty, listy, zdjęcia oraz sprzęt laboratoryjny, który był własnością Marii Skłodowskiej-Curie.

Kolejnym punktem w programie obchodów było spotkanie w amfiteatrze w Instytucie Curie o godz. 14.00. Prezydent Instytutu prof. Thierry Philip powitał zaproszonych gości a przede wszystkim wnuków Marii: prof. Hélène Langevin-Joliot i prof. Pierra Joliot. Po licznych wystąpieniach i prezentacji filmów o Marii Skłodowskiej-Curie, zakończenie spotkania uatrakcyjnił występ Pani Elisabeth Dudy i Elisabeth Urlic. Po godzinie 16.00 zaproszeni goście udali się do ogrodu przy Muzeum Curie na ul. 1 rue Pierre et Marie Curie, gdzie kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Małgorzata Ewa Rosen nadała ogrodowi imię Marii Curie. Na zakończenie uroczystości w ogrodzie odbył się elegancki koktajl.

7 listopada tego roku obchodzimy 150-tą rocznicę urodzin dwukrotnej polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji Polpora zwracając uwagę na jej niebywałe osiągnięcia w zakresie nauki przygotowała dwa czasomierze Polon. Prapremiera zegarków odbyła się w Warszawie, w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (27.10.2017).

Uroczystość miała charakter kameralny, ale z odpowiednim anturażem. Przyjazną atmosferę zapewniła towarzysząca muzyka klasyczna, a zmysł smaku wyostrzały lokalne wina, białe wino z winnicy rodziny Krojcig (Stara Winna Góra), natomiast czerwone wino z Winnogóry – Winnicy w ogrodzie (rodziny Macewicz). Oprócz lokalnych trunków, fenomenalne torty odwzorowujące prezentowane czasomierze dostarczyła zielonogórska cukiernia – Mocca.

Wśród zebranych panowała przyjacielska, niemal rodzinna atmosfera, dzięki obecności rodziny Cerbińskich (Tomasza i Beaty, oraz ich córki – Aleksandry), którzy są odpowiedzialni za rozwój Polpory. Co ważne, na uroczystości wśród zebranych można było spotkać się i porozmawiać zarówno z aktualnym właścicielem Polpory – Tomaszem Cerbińskim, ale również poprzednim właścicielem – Krzysztofem Janczakiem (widać, że pozostajemy w przyjacielskich relacjach i chętnie rozmawiamy o minionych, jak i aktualnych modelach Polpory).

Oprócz gości z Zielonej Góry, obecni byli również reprezentanci patronującego zegarkom, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego; kustosz muzeum – Małgorzata Ewa Rosen. Co więcej pojawił się również prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Jerzy Błażejowski. Ze strony branży zegarkowej byli przedstawiciele CH24.pl – Tomasz Kiełtyka oraz Łukasz Doskocz, oraz Małgorzata Piekarska z Chronos Polska. Założyciel Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków – Władysław Meller zwrócił uwagę na niebywałe osiągnięcie, jakim jest przeprowadzenie własnego procesu certyfikacji precyzji wskazań w Polsce.

Przechodząc do sedna, czyli zegarków Polon - Obydwa modele wizualnie nawiązują do właściwości chemicznych pierwiastka odkrytego przez Skłodowską-Curie, a wyprodukowane w Polsce zegarki wpisują się w ideę tworzenia czasomierzy bazujących na naszym dziedzictwie kulturowym.

Wygląd – struktura przyrody nieorganicznej

Damski model (koperta 35 mm) dzięki zastosowaniu 84 brylancików na tarczy odwzorowuje budowę atomową polonu i jego liczbę w układzie okresowym pierwiastków. Ponadto, w nawiązaniu do radioaktywnych właściwości pierwiastka odkrytego przez Skłodowską-Curie, zegarek Polon pod osłoną nocy rozświetla swoje fluorescencyjnie kontury wykonane w technologii SuperLuminova®.

Również męska wersja zegarka wizualnie nawiązuje do budowy pierwiastka dzięki 84 brylancikom. W dzień biała tarcza urzeka minimalistycznym wyglądem, a w nocy fluorescencyjna powłoka (SuperLuminova®) powoduje, że zegarek (42 mm) rozświetla się w pełni i przybiera intrygujący jasnozielony kolor. Koperta męskiej wersji zegarka jest bardzo smukła i cienka, jednak mimo to udało się zachować wodoszczelność klasy 5 atmosfer.

W obydwóch modelach zastosowano elegancki czarny pasek wykonany ze skóry i przygotowany w wyrafinowany sposób, zapewniający styl i komfort użytkowania na co dzień.

Właściwości techniczne – polskie wykonanie, szwajcarski mechanizm.

Zegarki z serii Polon wpisują się w politykę Manufaktury Polpora, której misją jest tworzenie ekskluzywnych zegarków w Polsce z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych, szwajcarskich mechanizmów. Sercem zarówno wersji damskiej, jak i męskiej, jest szwajcarski mechanizm Sellita SW300-1, który zapewnia czystą przyjemność korzystania z zegarka.

W zegarkach męskich z serii Polon zastosowano mechanizmy automatyczne (napędzane ruchem ręki bądź nakręcaniem koronki), które dzięki przeszklonemu deklowi pokazują piękno ruchu i dynamiki całego układu. Modele męskie z serii Polon są dodatkowo certyfikowane przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, uzyskawszy jako pierwszy polski czasomierz w historii, tytuł Wysoce Precyzyjnego Zegarka (WPZ), stanowiący odpowiednik szwajcarskiego certyfikatu chronometru (COSC).

Polpora i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Polpora, przygotowała również specjalny egzemplarz damskiego zegarka Polon, z wygrawerowaną datą urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Można go oglądać jako stały eksponat wśród obiektów i historii związanych z polską noblistką w warszawskim muzeum.

 

Zapraszamy uczniów II i III klas szkół gimnazjalnych zainteresowanych chemią do udziału w warsztatach laboratoryjnych "Chemia nie-obojętna" przygotowanych we współpracy z nauczycielami akademickimi z Katedry Chemii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: dr Beatą Dasiewicz oraz dr inż. Katarzyną Dobrosz-Teperek.

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają doświadczenia chemiczne. Na początku zajęć odbędzie się prezentacja multimedialna dotycząca podstaw analizy ilościowej. Następnie, uczniowie na podstawie informacji przedstawionych w prezentacji, wypełnią karty pracy. Druga część zajęć będzie praktyczna, gdzie uczestnicy samodzielnie wykonają oznaczenia analityczne.

 

 Terminy warsztatów (do wyboru):

 • 04 listopada 2017 r. (sobota) w godz. 16:00-19:00
 • 25 listopada 2017 r. (sobota) w godz. 16:00-19:00
 • 09 grudnia 2017 r. (sobota) w godz. 16:00-19:00

Miejsce:

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, ul. Freta 16, Warszawa

Zapisy:

 • Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: CHEMIA NIE-OBOJĘTNA+data zajęć. Terminy zapisów:
  ✔ do czwartku 02 listopada 2017 na zajęcia 04 listopada 2017
  ✔ do czwartku 23 listopada 2017 na zajęcia 26 listopada 2017
  ✔ do czwartku 07 grudnia 2017 na zajęcia 09 grudnia 2017
 • Po otrzymaniu zgłoszenia, wyślemy potwierdzenie przyjęcia na warsztaty.
 • Dojazd uczestnika na koszt własny.
 • Uczniowie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.
 • Uczniowie muszą posiadać podpisany przez opiekunów formularz zgłoszenia dostępny na stornie www.muzeum-msc.pl oraz w siedzibie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Pliki do obrania:

 

 

 

Projekt „Chemia nie-obojętna” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 26 października br. w ramach I Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego  odbędą się wykłady z quizem oraz zwiedzaniem naszego Muzeum. Wydarzenie jest skierowane do uczniów warszawskich szkół (wiek 11+). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczne są zapisy:

 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

 Kolejne wykłady rozpoczną się odpowiednio o 10:00, 12:00 i 14:00.

 

 

Podczas wykładu z prezentacją multimedialną uczestnicy zdobędą informacje nt. badań wybitnej Uczonej Marii Skłodowskiej-Curie oraz wpływie, jaki miały na losy ludzkości. Dowiedzą się, że cała fizyka i chemia jądrowa tkwią swymi korzeniami w odkryciach małżonków Curie, których nazwisko weszło już na zawsze do historii nauki. Ponadto z badań państwa Curie dotyczących wpływu promieniowania na żywy organizm narodziła się nowa metoda leczenia w medycynie, a mianowicie radiologia, która nadal jest jednym z częściej stosowanych narzędzi diagnostycznych we współczesnej medycynie. Uczestnicy zostaną zachęceni do rozwiązania quizu z wiedzy o Marii. Czas trwania: ok. 45-60 min.

 

I WPTE jest realizowane dzięki wsparciu finansowaniu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Partnerem  I WPTE jest KDS ds. Edukacji.