W 1897 roku Maria Skłodowska-Curie wybiera jako temat rozprawy doktorskiej badania promieni wysyłanych przez sole uranowe, które zostały odkryte rok wcześniej przez Henri’ego Becquerela. Uczona postanowiła sprawdzić, czy poza uranem są jeszcze jakieś pierwiastki, które również wysyłają promienie Becquerela.

     Ledwie podjęłam szczegółowe badanie promieni uranu i toru, kiedy odkryłam nowe interesujące zjawisko. Miałam okazję zbadać sporą ilość minerałów […]. Niektóre z tych minerałów wykazywały aktywność trzy albo cztery razy większą, aniżeli wypadało z obliczeń dla uranu. […] Zastanawiając się nad [tego] przyczyną doszłam do wniosku, […] że musi istnieć w tych minerałach jakaś substancja nieznana, a bardzo czynna.

Maria Skłodowska-Curie, Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie, Warszawa 2017.

      Należało zatem wyodrębnić z minerału hipotetyczny pierwiastek, którego jedyną znaną cechą było to, że wysyła promienie. Maria i Piotr metodami klasycznej analizy chemicznej jakościowej rozdzielają poszczególne frakcje i za pomocą czułej aparatury pomiarowej wyznaczają ich zdolność jonizacyjną. Poszukiwany pierwiastek powinien sygnalizować swą obecność wzmożonym promieniowaniem.

Zastosowana przez państwa Curie procedura badawcza była następująca:

Schemat wyodrębnienia polonu z blendy smolistej na podstawie K. Kabzińskiej

      Im bardziej jednak posuwała się nasza praca, tym wyraźniej stawało się widoczne, że nowy czynny pierwiastek znajdować się może tylko w bardzo minimalnej ilości, skąd wniosek, że jego aktywność musi być bardzo duża.

Maria Skłodowska-Curie, Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie, Warszawa 2017.

Po kilku miesiącach badacze nie mieli wątpliwości, że w otrzymanym produkcie, zawierającym bizmut, znajdował się przepowiedziany pierwiastek, dużo bardziej aktywny od uranu i o wyraźnie określonych własnościach chemicznych.

      18 lipca 1898 roku małżonkowie Curie przedstawiają komunikat przed Francuską Akademią Nauk o odkryciu nowego pierwiastka.

     ...Przypuszczamy, że ciało, które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej, zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę "polon" - od imienia ojczyzny jednego z nas.

Ewa Curie, Maria Curie, przekł. z jęz. fr. Hanna Szyllerowa, Warszawa 1997.

Wybór nazwy "polon" (Po, łac. polonium) dowodzi, że Maria, przyjąwszy obywatelstwo francuskie i poświęciwszy się całkowicie nauce, nie przekreśliła jednak w duszy dawnych patriotycznych umiłowań i ideałów. Nadając nowemu pierwiastkowi nazwę na cześć Polski, która była wówczas pod zaborami, liczyła na to, iż odkrycie nagłośni ten fakt na arenie międzynarodowej. Został on w ten sposób prawdopodobnie pierwszym pierwiastkiem, którego nazwa nosi w sobie wątek polityczny.

       Polon do dnia dzisiejszego to jeden z najrzadszych pierwiastków na świecie. W śladowych ilościach można go znaleźć w skorupie ziemskiej (w złożach rud uranu jako tlenek). Wytwarza się go również w reaktorach jądrowych poprzez bombardowanie bizmutu neutronami - jego światowa produkcja to zaledwie 100 gramów rocznie. Badania właściwości polonu „naturalnego” (Po-210) są bardzo trudne nie tylko że względu na ich małe ilości, ale też ze względu na silną promieniotwórczość - jest ok. 400 bardziej aktywny od uranu. Z tych powodów aż do 1944 roku chemia polonu była mało poznana.

Obecnie wiadomo, że polon to pierwiastek chemiczny należący do 16 grupy (tlenowce) leżący w 6 okresie w układzie okresowym, o liczbie atomowej 84, masie atomowej 210. Występuje w stanie stałym. Ma barwę srebrzystoszarą, o żółtym odcieniu i metalicznym połysku. Jego gęstość wynosi 9196 kg/m3. Wrze w temperaturze 962°C, a topnieje w 254°C. Wykazuje właściwości metalu. Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny. Posiada 33 izotopy, z których najtrwalszy ma czas połowicznego rozpadu 102 lata (Po-209), ale nie występuje on naturalnie. Najtrwalszym naturalnie występującym izotopem jest Po-210, którego okres połowicznego rozpadu to 138,3 dni.

    Polon wprowadzony do organizmu poprzez inhalację, połknięcie lub absorpcję jest silnie toksyczny. LD50 dla polonu wynosi ok 1 µg, co czyni go ok. 250 000 razy bardziej trujący niż cyjanowodór. Toksyczne właściwości polonu związane są z jego rozpadem promieniotwórczym. Pierwiastek ten jest silnym emiterem promieniowania alfa – 1 mg polonu-210 emituje tyle samo cząstek alfa co 4,5 g radu-226. Emitowane przez polon promieniowanie alfa ma krótki zasięg i nie jest groźne jako zewnętrzne źródło promieniowania. Polon nie przenika przez skórę, a więc znajdując się na zewnątrz ciała nie stanowi tak wielkiego zagrożenia.

Sonia Cotelle (1896-1945) - jedna z ofiar zatrucia polonem

Jednak, gdy Po-210 dostanie się do organizmu, powoduje straszne spustoszenie. Cząstki alfa deponują całą swoją energię w otaczających komórkach, powodując uszkodzenie ich najważniejszych składników - białka i DNA. Uszkodzenie DNA może prowadzić do śmierci komórek lub zmian, które na poziomie całego organizmu mogą powodować występowanie niekorzystnych procesów, takich jak rozwój nowotworów. W historii znane są przypadki zatruć polonem. W 1927 roku asystentka Marii Skłodowskiej-Curie - radiochemik Sonia Cotelle ciężko zachorowała, prawdopodobnie zatruwając się roztworem polonu po przypadkowym jego połknięciu podczas pipetowania. Wróciła do sił, ale ten incydent zniszczył jej zdrowie. Bardziej znany przypadek pochodzi z listopada 2006 roku - wskutek doustnego podania soli polonu zmarł działacz polityczny Aleksander Litwinienko po przejściu ciężkiej choroby popromiennej.

 

 

Opracowała: dr Sylwia Noga

 

 

       W dniu 4 lipca 2018 roku mija 84. rocznica śmierci dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej-Curie. Uczona zmarła 4 lipca 1934 roku nad ranem w sanatorium w Sancellemoz w okolicy Sallanches, w Alpach Sabaudzkich. Przyczyną jej śmierci była białaczka, wywołana długotrwałą ekspozycją na promieniowanie substancji radioaktywnych.

       6 lipca noblistka została pochowana obok męża, Piotra Curie, w grobie rodzinnym w Sceaux, podczas skromnej i kameralnej uroczystości. Z polskiej rodziny Marii na pogrzeb przyjechali Bronisława Dłuska i Józef Skłodowski, siostra i brat uczonej, współtwórcy warszawskiego Instytutu Radowego, przywożąc każde garść ojczystej ziemi.

Fot. 1. Pogrzeb Marii Skłodowskiej-Curie. Sceaux, 6 lipca 1934. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Siostra noblistki, Helena Skłodowska-Szalay, tak pisała o ostatnich miesiącach jej życia:

       W maju zaczęła silnie gorączkować: lekarze nie rozpoznali choroby, szukali jej w płucach i wysłali prawie umierającą w góry […] do sanatorium w Sancellemoz. Myśleli, że uzdrowi ją albo przynajmniej podtrzyma górskie powietrze. Niestety, omylili się, stało się inaczej. Z trudem niezmiernym udało się ją dowieźć żywą do sanatorium. Z początku nastąpiła lekka poprawa i gorączka trochę spadła. Maria mówiła: „Nie wyście mi pomogli, tylko góry, powietrze i słońce”.

       Krótka to była jednak poprawa. Po kilku dniach gorączka podniosła się powyżej 40 stopni. Ewa, która ją pielęgnowała, zwróciła się do profesora Rocha z Genewy z prośbą o natychmiastowe przybycie. Stwierdził on chorobę krwi, której przyczyną był rad.

       Wszelkie zabiegi okazały się spóźnione. Pomimo postawionej wreszcie właściwej diagnozy choroby, pomimo energicznego leczenia, nadludzkich wysiłków lekarzy – gorączka wzrastała. Stan stał się beznadziejny. Wpółprzytomna Maria mówi o swoich rozpoczętych pracach. Daje wskazówki co do prac laboratoryjnych, chwilami zdaje się jej, że robi jakieś doświadczenie. Porusza miarowo łyżeczką w filiżance z herbatą, biorąc ją widocznie za jeden z przyrządów laboratoryjnych. Nie chce już dalszych zabiegów lekarskich.

Helena Skłodowska-Szalay, Ze wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1958.

       W ostatnich chwilach życia towarzyszyła Marii Skłodowskiej-Curie jej młodsza córka, Ewa Curie. Za ostatnie zdanie wypowiedziane przez uczoną uważa się słowa: „Chcę, żeby mnie zostawiono w spokoju”.

       20 kwietnia 1995 roku trumny państwa Curie złożone zostały w paryskim Panteonie w geście najwyższego uznania dla ich dokonań.

Fot. 2. Uroczystość przeniesienia prochów Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie do Panteonu. Paryż, 20 kwietnia 1995. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

(d)

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem

serdecznie zaprasza w lipcu

na bezpłatne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne

w ramach akcji

"LATO Z MARIĄ 2018"

 

W trakcie wakacji proponujemy różne zajęcia edukacyjne dla uczniów z wakacyjnych placówek edukacyjnych programu „Lato w mieście” oraz uczniów indywidualnych wraz z opiekunami.

 

 

Krótki opis poszczególnych zajęć:

  • Wykład interaktywny „Poznajemy zjawisko promieniotwórczości"

Podczas wykładu uczestnicy uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje nt. promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowanie i sposoby jego pomiaru przy pomocy licznika Geigera-Müllera. Dowiedzą się także jakie są skutki napromieniowania na człowieka. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania promieniotwórczości w przeszłości i obecnie.

  • „Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Starym i Nowym Mieście”

Przewodnik muzealny pokaże zainteresowanym kilka miejsc związanych ze słynną uczoną, a także opowie o jej życiu akcentując wątki związane z jej rodzinnym miastem Warszawą. Zobaczymy m.in. dom jej urodzenia, kościół gdzie została ochrzczona, a także miejsce, w którym po raz pierwszy zetknęła się z pracą laboratoryjną.

  • Pokaz „Chemiczne zabawy z Marią”

łączący zabawę z nauką. Spróbujemy pokazać, że chemia to nie tylko nudne wzory, równania reakcji czy obliczenia chemiczne, ale fascynująca dziedzina nauki. Chcemy pokazać jak ciekawy, kolorowy jest świat fizyki i chemii.

  • Wykład interaktywny „Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody”

Podczas wykładu spojrzymy na wodę z punktu widzenia chemika, fizyka, biologa, a nawet geografa. Woda stanowi najważniejszy składnik materii zawierający rozpuszczalne sole, substancje organiczne i gazy. Przy określonych parametrach stanu woda wyróżnia się spośród innych substancji odmiennością właściwości fizyczno-chemicznych, co wpływa w decydujący sposób na naturę świata fizycznego i biologicznego. W każdej dziedzinie życia znajomość właściwości wody jest niezmiernie istotna. Podczas wykładu omówione zostaną fizyczne i chemiczne właściwości wody. Uczniowie uzyskają informację nt. zasobów wody na świecie i dowiedzą się czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia roślin, zwierząt oraz ludzi, a także przypomnimy o konieczności jej oszczędzania.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI "LATO Z MARIĄ 2018"

Lp. Data Godzina Nazwa zajęć Max ilość osób Uwagi
1. 12 lipca (czwartek) 12:00 Wykład interaktywny "Poznajemy zjawisko promieniotwórczości" 45 os. dla uczniów klas VI-VIII, gimnazjalistów, szkół licealnych, osób dorosłych
2. 14 lipca (sobota) 12:00 "Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Starym i Nowym Mieście" 30 os.

b/o wiekowych

miejsce zbiórki: Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, ul. Freta 16, Warszawa

3. 18 lipca (środa) 12:00 Pokaz "Chemiczne zabawy z Marią" 45 os. dla uczniów szkół podstawowych
4. 25 lipca (środa) 12:00 "Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Starym i Nowym Mieście" 30 os.

b/o wiekowych

miejsce zbiórki: Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, ul. Freta 16, Warszawa

5. 27 lipca (piątek) 12:00 Wykład interaktywny "Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody" 45 os. dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjalistów, szkół licealnych, osób dorosłych

 

Wstęp na spotkania bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy

  • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem (+48) 22 831 80 92

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Park im. Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się pomiędzy ulicami: Wawelską, Marii Skłodowskiej, budynkiem Instytutu Onkologii oraz zabudową mieszkalną. Powstał w latach 30. XX w. początkowo jako skwer, a po II wojnie światowej został przekształcony w park miejski. Na 2 hektarach rośnie stary drzewostan, w przewadze złożony z klonów srebrzystych. Park wraz z pomnikiem patronki i zabytkowym drzewostanem, jest nie tylko strefą relaksu, ale też formą upamiętnienia wybitnej Polki. Nadszedł czas na odnowienie tego miejsca, które powinno być wizytówką Ochoty.

Planowany remont zaniedbanego parku poprzedzają konsultacje społeczne. W związku z tym realizowany jest projekt w ramach zadania “Moderacja i przygotowanie konsultacji społecznych związanych z rewaloryzacją Parku im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Wawelskiej w Warszawie” i składa się z działań partycypacyjnych oraz projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku. Odbywa się pod hasłem “Z Marią o ogrodach – podziel się pomysłem na park”. Celem projektu jest stworzenie koncepcji uzupełnienia istniejącej zieleni i infrastruktury parku o nowe elementy, zgodne z potrzebami użytkowników. Jednocześnie, dodatkowym celem jest wyeksponowanie ciekawej historii parku i nadanie mu rozpoznawalnej tożsamości – stąd zainteresowanie patronką parku oraz jej uczestnictwem w jego powstaniu. Projekt powstaje na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Ochota, a nad jego realizacją pieczę sprawuje Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich. Zadanie realizują wspólnie Centrum Doradztwa Strategicznego z siedzibą w Krakowie oraz arch. Agnieszka Baryła reprezentująca grupę projektową [Winkle] z siedzibą w Warszawie.

W dniach 18-25 czerwca 2018 roku miały miejsce konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu parku. Podczas działań plenerowych w parku zrealizowano wystawę czasową „Maria i kwiaty” przygotowaną przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i zorganizowaną przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zachęciła sporo osób do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu. Furorę zrobiła część wystawy pokazująca kwiaty nazwane na cześć Marii Skłodowskiej-Curie i już padły wnioski, iż należy koniecznie zasadzić w parku powojniki i róże. Punktowi konsultacyjnemu, oprócz wystawy, towarzyszyła też gra terenowa. Uczestnicy dostawali mapkę i listę pytań dotyczących ogrodniczych pasji naszej dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, a odpowiedzi musieli odszukać w parku. 

 

Serdecznie zapraszamy na spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie

 

Przewodnik muzealny pokaże Państwu kilka miejsc związanych ze słynną uczoną, a także opowie o jej życiu akcentując wątki związane z jej rodzinnym miastem Warszawą. Zobaczymy m. in. dom w którym się urodziła, kościół gdzie została ochrzczona, a także miejsce, w którym po raz pierwszy zetknęła się z pracą laboratoryjną.

 

Spacer odbędzie się 23 czerwca 2018 roku (sobota) o godzinie 12:00

miejsce zbiórki - Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem, ul. Freta 16, Warszawa

 

 

 

 Wycieczka potrwa około półtorej godziny i jest bezpłatna.

Ilość miejsc ograniczona - max 30 osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

Tegoroczna Noc Muzeów odbyła się 19 maja 2018 roku (sobota). Była to jubileuszowa, bo 15. edycja akcji, która ma charakter ogólnopolski. Tego dnia i nocy różnego rodzaju placówki i miejsca otwierały swoje podwoje dla zwiedzających. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny uczestniczyło w tym ważnym wydarzeniu zachęcając ciekawym programem miłośników nocnego zwiedzania. W organizacji imprezy pomagał współpracujący z nami od wielu lat warszawski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował na parterze budynku przy ul Freta 16 ciekawe eksperymenty związane z promieniotwórczością. Zainteresowani mieli możliwość samodzielnego zmierzenia przy pomocy licznika ECO-C aktywności przedmiotów, które można spotkać w życiu codziennym jak i tych niecodziennych (m.in. lawa wulkaniczna, sól kuchenna dietetyczna, sól zawierająca chlorek potasu). Pokaz miał na celu uzmysłowienie widzom, że promieniowanie jonizujące nie jest zjawiskiem spotykanym jedynie w reaktorach, broni jądrowej lub medycynie, ale otacza nas ze wszystkich stron. Chętnym przedstawiono podstawowe rodzaje promieniowania jonizującego: α, β i γ, a także jego przenikliwość. Dodatkowo zwiedzającym zaprezentowano sprzęt jaki wykorzystywany jest do kontroli pracowników laboratoriów radioizotopowych, czyli bramkę dozymetryczną z czujnikami na stopy i dłonie. Chętne osoby mogły skontrolować i wykryć potencjalne, powierzchniowe skażenie dłoni i obuwia radionuklidami przy pomocy wspomnianego urządzenia. Dla dzieci czekał tzw. glow-box, czyli makieta boksu rękawicowego – stanowiska, w którym pracuje się z izotopami promieniotwórczymi. Najmłodsi mogli wykonać proste zadania przy użyciu klocków, pipet i zlewek, a wszystko w ramach poznania na własnej skórze pracy chemika jądrowego. Ważnym punktem pokazu była prezentacja instalacji pokazujących wykorzystanie radiofarmaceutyków w walce z nowotworami złośliwymi. Zwiedzający mogli dowiedzieć się wielu informacji nt. nowoczesnej radioembolizacji, czyli metody stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów wątroby. Metoda ta polega na wstrzyknięciu pewnych mikrosfer ceramicznych znakowanych β-promieniotwórczym izotopem Y-90 bezpośrednio do guza poprzez tętnicę wątrobową. Druga instalacja przedstawiała poszczególne narządy wewnętrzne człowieka, a zwiedzający mieli za zadanie umieszczenie modelowego radiofarmaceutyku w miejscu odpowiedniego narządu na instalacji. Dzięki temu zainteresowani mogli poznać różne przykłady radiofarmaceutyków, ich budowę oraz sposób ich działania w celowanej terapii antynowotworowej i w diagnostyce.

W salach ekspozycyjnych (I piętro) odbywały się quizy i konkursy zorganizowane przez pracowników Muzeum. Dotyczyły one głównie życia i dokonań naukowych naszej wybitnej Uczonej, ale także podstawowych zagadnień związanych z promieniotwórczością. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Furorę robiła gra „Znajdź różnicę”, w której uczestnicy (zarówno dzieci jak i dorośli) mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość i odszukać różnice występujące między dwoma zdjęciami Marii Skłodowskiej-Curie. Każda z osób biorących udział w konkursach była zwycięzcą i otrzymywała nagrody książkowe bądź drobne upominki.

 

 

 

W godzinach 20:00 – 23:00 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem przygotowało specjalną atrakcję dla kinomaniaków. W sali konferencyjnej na III piętrze odbywały się projekcje filmów związanych z postacią i badaniami wybitnej Uczonej. Zainteresowani mogli obejrzeć nie tylko współczesne produkcje filmowe, ale także filmy archiwalne m.in. z pobytu Marii Skłodowskiej-Curie w Pradze w 1925 roku.

W tym roku odwiedziło nas prawie 1 600 osób. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji Nocy Muzeów pasjonaci Marii Skłodowskiej-Curie jak i chemii również nas nie zawiodą.

 

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE W PRZYSZŁYM ROKU!!!

 

 

Myśl przewodnia:

„Będę dalej w walce. [...] Bo w tamtych, przyszłych czasach powstaną nowe fronty: społeczny, gospodarczy, kulturalny, polityczny. Ja właśnie szykuję się już teraz na jeden z tych przyszłych frontów”.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

 

W dniach 23-25 marca 2018 roku odbył się 48. Rajd Arsenał „Wymarzone Pojutrze” organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szaregów. Po raz kolejny zuchy, harcerki i harcerze z całej Polski przybyli do Warszawy, żeby wspólnie upamiętnić rocznicę Akcji pod Arsenałem. Tegoroczne hasło rajdu nawiązywało bezpośrednio do programu Szarych Szeregów, w którym Dziś - to przygotowanie do walki, Jutro - walka, a Pojutrze - praca i służba w wolnym kraju. Czas, w którym nie ma wojny i ryzyka utraty życia, by poświęcać się dla Ojczyzny, daje nam szerokie pole możliwości codziennej służby nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W przytoczonym fragmencie “Kamieni na Szaniec” Zośka wskazuje na cztery obszary pracy i zaangażowania w czasach pokoju. To zagadnienia z zakresu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. W każdym z nich możemy odnaleźć aktualne problemy, którym musimy stale stawiać czoła. Tegoroczny Rajd miał na celu zwrócenie na nie uwagi i odkrycia wielu nieoczywistych sposobów bycia współczesnym patriotą i obywatelem świata.

Jednym z miejsc udostępnionych na spotkanie harcerzy było, podobnie jak w latach ubiegłych, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. 24 marca 2018 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 odwiedziło nas blisko 90 zuchów z Chorągwi Stołecznej, którzy brali udział w grze przygotowanej przez Organizatorów. Przy okazji dzieci mogły zapoznać się blizej z postacią naszej wybitnej Uczonej.

 

 

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji naukowej "Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość"