Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych 

w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Poniżej zamieszczamy aktualną ofertę zajęć na rok szkolny 2018/2019. Proponujemy Państwu wykłady popularnonaukowe, pokazy chemiczne oraz warsztaty.

Minimalna liczba uczestników w grupie, gwarantująca przeprowadzenie zajęć chemicznych, wynosi 10 osób (pod opieką nauczyciela / opiekuna).

Koszt zajęć edukacyjnych (wraz ze zwiedzaniem Muzeum) od ucznia / osoby dorosłej: 

  • wykład, pokaz - 10 zł / 16 zł (od ucznia / osoby dorosłej)
  • warsztat - 150 zł (opłata stała za grupę) + 10 zł / 16 zł (od ucznia / osoby dorosłej).

Zajęcia są prowadzone tylko w języku polskim.

Prosimy o wcześniejsze zapisy:

  • drogą mailową: kontakt@mmsc.waw.pl
  • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 831 80 92

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE 

 

  •  Wykłady chemiczne odbywają się w czwartki (w godz. 9.30-15.30), wykład humanistyczny - od wtorku do soboty (w godz. 9.30-15.30)
  •  Koszt: 10 zł/16 zł od ucznia / osoby dorosłej

 

POZNAJEMY ZJAWISKO PROMIENIOTWÓRCZOŚCI

Wykład z prezentacją multimedialną, od 10 roku życia

Czas trwania: 45 min.

Ilość miejsc: max. 50 os.

Podczas wykładu z prezentacją multimedialną zainteresowani uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje na temat budowy atomu, zjawiska promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru za pomocą licznika Geigera-Müllera. Chętni dowiedzą się także, jakie skutki dla ludzkiego organizmu wynikają z jego napromieniowania. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania w przeszłości i obecnie zjawiska promieniotwórczości.

 

ZNACZENIE I KONSEKWENCJE ODKRYĆ MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Wykład z prezentacją multimedialną, od 10 roku życia

Czas trwania: 45 min.

Ilość miejsc: max. 50 os.

Podczas wykładu z prezentacją multimedialną chętni zdobędą informacje na temat badań wybitnej uczonej oraz ich wpływu na losy ludzkości. Dowiedzą się, że fizyka i chemia jądrowa wywodzą się z odkryć małżonków Curie, których nazwisko weszło na zawsze do historii nauki.

 

ODKRYCIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE OCZYMA FIZYKA I CHEMIKA

Wykład z prezentacją multimedialną, od 15 roku życia

Czas trwania: 45 min.

Ilość miejsc: max. 50 os.

Zainteresowani udziałem w wykładzie z prezentacją multimedialną zobaczą na własne oczy, w jakich warunkach laboratoryjnych pracowali Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie podczas odkrywania nowych pierwiastków - polonu i radu. Dowiedzą się, jak uczona mierzyła radioaktywność substancji. Kolejnym punktem prelekcji będzie przedstawienie sposobu, w jaki polska noblistka wydzieliła polon i rad z blendy uranowej.

 

ŻYCIE I ŚWIATOPOGLĄD MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Wykład dla uczniów starszych klas szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Czas trwania: 45 min

Ilość miejsc: max. 50 os.

Wykład biograficzny prezentujący życie i światopogląd pierwszej kobiety laureatki Nagrody Nobla. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się między innymi, jakie idee panowały w domu rodzinnym Skłodowskich oraz jakie lektury towarzyszyły biografii noblistki. 

POKAZY CHEMICZNE

 

  • Pokazy chemiczne odbywają się w czwartki (w godz. 9.30-15.30)
  • Koszt: 10 zł / 16 zł od ucznia / osoby dorosłej

Zajęcia chemiczne bez ograniczeń wiekowych

Czas trwania: ok. 30 min.

Ilość miejsc: max. 50 os.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na pokazy chemiczne łączące zabawę z nauką. Spróbujemy pokazać, że chemia to nie tylko wzory, równania reakcji czy obliczenia chemiczne, ale fascynująca dziedzina nauki. Chcemy pokazać, jak ciekawy, kolorowy (czasem nawet wybuchowy) jest świat fizyki i chemii. Prowadzone przez nas pokazy pomogą małym i dużym lepiej zrozumieć otaczający świat.

 

WARSZTATY CHEMICZNE

 

Zadania realizowane w ramach zajęć warsztatowych mają zachęcić małych i trochę większych odkrywców do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co ich otacza, zastanawia, a także bawi. W trakcie zajęć zainteresowani będą mieli okazję samodzielnie lub w grupach przeprowadzić bezpieczne eksperymenty, odkrywając przy tym rzeczy zwykłe w sposób niezwykły.

  • Warsztaty chemiczne odbywają się we wtorki (w godz. 9.30-15.30)
  • Koszt: 150 zł (opłata stała za grupę) + 10 zł /16 zł (od ucznia / osoby dorosłej)

 

ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYWNOŚCI

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 18 os.

Wśród olbrzymiej ilości pokarmów najważniejszą rolę odgrywa woda, bez której człowiek nie może żyć dłużej niż kilka dni. Woda, stanowiąca ponad połowę masy ciała ludzkiego, jest składnikiem prawie wszystkich produktów spożywczych. Pozostałe składniki to cukry, tłuszcze i białka, a także witaminy i składniki mineralne. Przeprowadzone badania dowiodły, że do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebne są wszystkie rodzaje składników. Podczas zajęć chętni dowiedzą się, jakie są podstawowe składniki produktów spożywczych. Przeprowadzą doświadczenia chemiczne w celu ich identyfikacji, np. sprawdzą obecność białka w twarogu, glukozy w soku owocowym czy skrobi w ziemniaku.

 

CHEMICZNA TĘCZA, CZYLI CO WIEMY O pH

Zajęcia dla szkół podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 18 os.

Substancje chemiczne, które mają inną barwę w wodzie destylowanej, a inną w roztworach kwasów lub zasad, nazywamy wskaźnikami (indykatorami). Informują nas zatem, z jakim roztworem mamy do czynienia. Podczas zajęć uczestnikom wyjaśnione zostanie pojęcie pH oraz dowiedzą się, jakie indykatory mogą być zastosowane w pracowni chemicznej, a jakie w warunkach domowych (np. wywar z czerwonej kapusty). Zainteresowani porównają barwy wskaźników w różnych roztworach i na tej podstawie określą odczyn roztworów. Stworzą własną skalę pH na podstawie dostępnych produktów spożywczych i samodzielnie spróbują ocenić odczyn roztworu witaminy C.

 

NIESAMOWITE WŁAŚCIWOŚCI WODY

Zajęcia dla szkół podstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 18 os.

Celem zajęć jest przedstawienie i określenie właściwości, jakie posiada woda (że jest mokra, można ją pić, jest zimna bądź ciepła, paruje, skrapla się). Omówione zostaną stany skupienia wody, spróbujemy określić gęstość wody względem innych substancji. Uczniowie uzyskają informację na temat zasobów wody na świecie i dowiedzą się, czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia ludzi oraz przypomnimy o konieczności jej oszczędzania. Zajmiemy się także zanieczyszczeniami wody i sposobami ich usuwania.

 

ŚLADAMI KOPCIUSZKA, CZYLI METODY ROZDZIELANIA SKŁADNIKÓW MIESZANIN

Zajęcia dla szkół  podstawowych (od 7 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 18 os.

Mieszaniną nazywamy połączenie dwóch lub większej ilości substancji (pierwiastków, związków chemicznych), które zachowują swoje właściwości (nie tworzy się nowy związek chemiczny). Mogą to być ciała stałe, ciecze lub gazy. W zależności od stanu skupienia, gęstości, rozpuszczalności bądź właściwości elektrostatycznych tych składników mieszanin, możemy wyróżnić różne metody ich rozdzielania. Najczęściej stosowane sposoby rozdzielania mieszanin to: sączenie (filtracja), odparowanie, dekantacja, sedymentacja, adsorpcja, chromatografia, ekstrakcja etc. Chętni, niczym bajkowy Kopciuszek, rozdzielą zarówno mieszaniny jednorodne, jak i niejednorodne, wykorzystując różnice w ich właściwościach fizycznych.

 

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY

Zajęcia dla szkół  podstawowych (od 7 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 18 os.

Celem zajęć będzie przedstawienie właściwości fizycznych (barwa, gęstość, temperatura wrzenia) i chemicznych wody (reakcja z metalami aktywnymi). Omówione zostaną stany skupienia wody i przemiany fazowe. Będziemy porównywać także gęstości wody względem innych substancji. Uczniowie zapoznają się również z pojęciem twardości wody (całkowita, węglanowa, niewęglanowa) i nauczą się ją usuwać.